Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kalannin vanhainkoti

Kalannin vanhainkodin toiminta on tällä hetkellä keskeytettynä.


Kalannin vanhainkoti toimii 18-paikkaisena kotina ja hoitopaikkana dementoivaa sairautta sairastaville iäkkäille uusikaupunkilaisille, jotka eivät tule enää toimeen kotioloissaan runsaidenkaan kotihoidon palvelujen avulla, eikä heidän hoidon tarpeensa edellytä hoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa.

Vanhainkodissa on pitkäaikaishoidon lisäksi myös osavuorokautista päivä- tai yöhoitoa sekä tilapäishoitoa mm. omaishoidettaville omaishoitajan lomapäivien ajaksi.

Pitkäaikaisesta hoidosta päättää Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen SAS-työpari. Pitkäaikaishoitopaikalla hoitomaksu kattaa asumis-, ruoka- ja hoitokulut.

Jokaiselle vanhainkodin asukkaalle laaditaan yhteistyössä hänen ja hänen läheistensä kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Omahoitaja on kunkin asukkaan luottohenkilö, jonka kanssa voi hoitaa asioita.

Vanhainkodissa ei ole varsinaisia vierailuaikoja, vaan vierailijat ovat tervetulleita koska tahansa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista, joista on ensin tehty asiakasmaksulaissa säädetyt vähennykset . Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi pitää kuitenkin jäädä vähintään 112 euroa.

Mikäli pitkäaikaishoitoon tulevalla on suuremmat tulot (nettotulot - vähennykset) kuin kotiin jäävällä puolisolla, lasketaan puolisoiden tulot yhteen ja hoitomaksu on enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Kuukausituloina otetaan huomioon ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen sekä veroista vapaat tulot (palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, syytinki ja muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot).

Tilapäishoidon maksu
Maksuna peritään 22,80 €/vrk, eikä se kerrytä maksukattoa.

 

Käyntiosoite: 
Suvelantie 16, 23600  KALANTI


Palveluesimies
Tiina Rostén
Puh. 050 420 5188 (arkisin klo 8-15)
tiina.rosten@uusikaupunki.fi

Puh./hoitajat 044 700 5636