Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitopaikan hakeminen

Kun runsaatkaan kotiin annettavat palvelut eivät riitä, täytetään hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon. Hakemuslomakkeita saa ikäihmisten palveluiden toimistosta.
Hakemuksen saapumisen jälkeen asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja sen jälkeen hakemuksen käsittelee SAS-työpari (SAS=selvitä, arvioi, sijoita). Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen.