Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitomaksut

Hoitomaksujen määräytyminen Kalannin vanhainkodissa sekä osasto Kuunarilla

Hoito voi olla lyhytaikaista, pitkäaikaista ja päivä- tai yöhoitoa. Pitkäaikaiseen laitoishoitoon siirrytään, kun laitoshoito on kestänyt kolme kuukautta tai voidaan olettaa, että hoito tulee kestämään yli kolme kuukautta.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
48,90 €/vrk tai 22,50 €/vrk kalenterivuosittain kertyvän maksukaton (683 €) täyttymisen jälkeen. Päivä- ja yöhoito 22,50 €, mutta maksukaton täyttymisen jälkeen maksua ei päivä- ja yöhoidosta peritä.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi pitää kuitenkin jäädä vähintään 110 euroa.

Mikäli pitkäaikaishoitoon tulevalla on suuremmat tulot kuin kotiin jäävällä puolisolla, lasketaan puolisoiden tulot yhteen ja hoitomaksu on enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Kuukausituloina otetaan huomioon ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen sekä veroista vapaat tulot (palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, syytinki ja muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot).

Lisätietoja:

Palvelusihteeri
Satu Telén (osasto Kuunari)
puh. (02) 8451 2220
gsm 050 420 5236

Toimistonhoitaja
Raija Yrttimaa (Kalannin vanhainkoti)
puh. (02) 8451 2036
gsm 050 420 5187