Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on

ennaltaehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja kotona asumisessa selviämistä sekä tarjota mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vapaaehtoistoiminta perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoon. Toiminta on luottamuksellista ja palkatonta ja asiakkaalle maksutonta. Se voi olla satunnaista tai säännöllistä. Vapaaehtoistoiminta toteutuu jokaisen omin taidoin ja valmiuksin. Vapaaehtoinen toimii itselleen sopivana aikana, itselleen parhaiten sopivissa tehtävissä joko itsenäisesti tai ammattihenkilöstön rinnalla.

Vapaaehtoistoimintaa organisoi:


Uudenkaupungin seurakunta, vapaaehtoistyö

http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/osallistu/vapaaehtoistyo


SPR Ystävätoimi

Yhteystiedot:
Kalannin osasto, Outi Sonkki, puh. 044 058 7678
Uudenkaupungin osasto, Arja Ojala, puh. 050 082 2508


Fingerroosin säätiö

http://fingerroos.net/vapaaehtoistoiminta