Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vanhustyön muistikoordinaattori

Vanhustyön muistikoordinaattorin asiakkaita ovat muistipoliklinikan asiakkaat, joilla ei ole muita kaupungin palveluja, kuten esim. kotihoitoa tai omaishoitoa. Asiakkaat ohjautuvat muistikoordinaattorille terveyskeskuksen muistipoliklinikan lääkäriltä.

Muistikoordinaattori tukee ikäihmisten kotona selviytymistä ja elämänlaatua sekä omaisten/läheisten jaksamista. Muistikoordinaattori auttaa löytämään oikeat palvelut asiakkaiden tarpeisiin yhteistyössä asiakkaiden, lääkärin ja muiden vanhustyön toimijoiden kanssa.

Vanhustyön muistikoordinaattori tekee yleensä kotikäynnin 3 kk:n kuluttua muistidiagnoosin saamisesta. Kotikäynnillä käydään läpi lääkärikäynnillä esille tulleita asioita ja tullaan tutuiksi. Jatkossa muistikoordinaattori pitää säännöllisin väliajoin yhteyttä asiakkaaseen ja hänen läheiseensä puhelimitse ja tarvittaessa kotikäynneillä. Kotikäynnit ovat maksuttomia.
 
Muistikoordinaattori
Outi Oksanen
puh. 050 468 6174