Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoito

Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoidon tarkoituksena on turvata ja mahdollistaa ikäihmisen kotona asuminen. Kotihoitohenkilöstö avustaa, hoitaa ja tukee silloin, kun asiakkaan omat voimavarat eivät riitä itsestä huolehtimiseen. Toiminta on kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää.
Palvelun tarve voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista.
 
Asiakas itse tai omainen voi ottaa yhteyttä kotihoitoon. Asiakkuus voi alkaa myös esim. sairaalan, terveyskeskuksen tai Kuunarin kautta. Kotihoidon tiimin sairaanhoitaja arvioi palvelujen tarpeen aina arviointikäynnillä. Arviointikäynnillä suunnitellaan kotihoidon palvelut sekä tukipalveluiden tarve.

Kotihoidon yhteystiedot

Palveluyksikön esimies
Minna Kivijärvi
puh. 050 501 2820
minna.kivijarvi@uusikaupunki.fi

Kaupunki on jaettu kahteen eri kotihoitoalueeseen, joissa työskentelee oma henkilökunta.

Kaupunkialue

Päivystys / hoitajat:
puh. 050 595 0206

Kalanti, Pyhämaa, Lokalahti

Päivystys / hoitajat:
Kalanti: 050 595 1700
Pyhämaa: 050 080 3112
Lokalahti: 050 096 5106