Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoito

Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoidon tarkoituksena on turvata ja mahdollistaa ikäihmisen kotona asuminen. Kotihoitohenkilöstö avustaa, hoitaa ja tukee silloin, kun asiakkaan omat voimavarat eivät riitä itsestä huolehtimiseen. Toiminta on kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää.
Palvelun tarve voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista.
 
Asiakas itse tai omainen voi ottaa yhteyttä kotihoitoon. Asiakkuus voi alkaa myös esim. sairaalan, terveyskeskuksen tai Kuunarin kautta. Kotihoidon tiimin sairaanhoitaja arvioi palvelujen tarpeen aina arviointikäynnillä. Arviointikäynnillä suunnitellaan kotihoidon palvelut sekä tukipalveluiden tarve.

Kotihoidon yhteystiedot

Palveluyksikön esimies
Briitta Lehtilä
puh. 050 501 2820

Kaupunki on jaettu kolmeen eri kotihoitoalueeseen, joissa työskentelee oma henkilökunta.

Keskustan alue
alueen päivystysnumero 050 096 5104
Palveluesimies Laura Kirkkomäki
puh. 040 685 0962

Läntinen alue
alueen päivystysnumero 050 595 0207
Palveluesimies Mervi Huiskala
puh. 040 664 0928

Itäinen alue
alueen päivystysnumero 050 082 8983
vs. Palveluesimies Anu Saari
puh. 040 683 5529

ma. Geronomi/kotihoito
Eija Ränni
puh. 040 515 8194

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi