Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalvelu

Ateriapalvelua voi saada kotiin kuljetettuna. Edellytyksenä on, ettei asiakas itse pysty valmistamaan tai huolehtimaan riittävän monipuolisesta ruokailusta.  Ateriapalvelu on mahdollinen mikäli terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen aterian nauttimisen, eivätkä asiakkaan omat voimavarat riitä esimerkiksi erityisruokavalion mukaisien aterioiden valmistamiseen.
Ateriapalvelun myöntävät kotihoidon palveluesimiehet.
Vähintään 10 % sotainvalidit saavat käyttöönsä päivittäisen lounassetelin, jolla voi käydä ruokailemassa itse valitsemassaan paikassa. Lisäksi yli 63-vuotiaat kuntalaiset voivat halutessaan lounastaa Sakunkulman päiväkeskuksessa.
Aterioihin liittyvät yhteydenotot suoraan Kaareaan, puh. 050 365 3425.
Yhteydenotot kotihoidon palveluesimiehiin.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu on mahdollinen kotihoidon asiakkaille, mikäli asiakas ei itse kykene hoitamaan kodin ulkopuolisia asiointejaan esimerkiksi kutsutaksin avulla tai omaisten avustuksella. 
Jos ei ole kotihoidon asiakkuutta, kauppa- ja asiointipalveluun on mahdollista hakea palveluseteliä, jolloin palvelu hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta.
Yhteydenotot kotihoidon palveluesimiehiin.

Kuljetuspalvelut 

Kutsutaksin käyttöoikeus on kaikilla yli 65-vuotiailla.
Kutsutaksi liikennöi:
  • Keskusta-alueella (Lepäinen, Saarnisto, Santtio, Ketunkallio, Ruokola, Janhua, Pietola, Sorvakko, Hakametsä, Salmi, Sanno, Orivo, Sundholma ja keskusta) maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.00-15.30 tilausten mukaan.
  • Lokalahdella keskiviikkoisin ja Lokalahdelta kaupungin keskustaan meno-paluumatkan sekä aamu- että iltapäivällä.
  • Kalannissa torstaisin ja Kalannista kaupungin keskustaan meno-paluumatkan sekä aamu- että iltapäivällä.
  • Pyhämaassa keskiviikkoisin ja Pyhämaasta kaupungin keskustaan meno-paluumatkan sekä aamu- että iltapäivällä.
Matkasta peritään omavastuuosuus seuraavasti:
  • 4,00 € alle 10 km:n matkalta
  • 6,00 € yli 10 km:n matkalta
  • 7,00 € yli 20 km:n matkalta
Kutsutaksia tilataan Sakunkulman päiväkeskuksesta ma, ke ja pe klo 8-9, puh. 050 569 3989.

Pyykkihuolto

Pyykkipalvelu on mahdollinen, mikäli asiakas ei itse kykene pesemään pyykkejään, eikä asiakkaan kotioloissa ole asiallisia pyykinpesumahdollisuuksia tai hänellä ei ole mahdollisuuksia käyttää liikepesuloiden palveluita. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille.
Yhteydenotot kotihoidon palveluesimiehiin.

Saunapalvelu

Saunapalvelu on mahdollinen, mikäli asiakkaalla ei ole asiallisia peseytymismahdollisuuksia omassa asunnossaan eli asiakas ei pysty siellä omin avuin peseytymään tai vastaavasti kotihoidolla olisi vaikeuksia toimia pesuapuna asiakkaan kotioloissa.
Saunat: Sakun kulman päiväkeskus, Kalannin palvelukeskus, Lokalahti Lokki Joonatan.
Yhteydenotot kotihoidon palveluesimiehiin.

Siivousapuseteli

Siivousapuseteli on mahdollista saada vähävaraisen ikäihmisen, jonka toimintakyky on selvästi alentunut. Lisäksi yli 10% sotainvalidien on mahdollista saada siivousapua. Siivousapuseteli oikeuttaa saamaan palvelua 2 tuntia / kk. Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.
Yhteydenotot kotihoidon palveluesimiehiin.
 

Turvapuhelin

Turvapuhelin on mahdollista saada sekä määräajaksi että toistaiseksi. Asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin määräajaksi, esimerkiksi kun asiakas on kotiutumassa sairaalasta ja kuntoutuminen on vielä kesken tai asiakkaalla esiintyy kotona turvattomuuden tunnetta tai pelkoa. Lisäksi erilaiset terveydelliset syyt ja toimintakyvyn vajavuudet oikeuttavat turvapuhelimen saamiselle myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Lisäksi asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin ilman erityistä terveydellistä syytä, mikäli hän kokee pelkoa, yksinäisyyttä ja/tai hänen tukiverkostonsa on puutteellinen. Turvapuhelinlaitteet ovat AddSecure Smart Care Oy:n vuokralaitteita ja hälytyssoitot ohjautuvat Smart Care -hälytyskeskukseen. Hälytyskäynnit tehdään kotihoidon toimesta.
Yhteydenotot turvapuhelinasioissa: Toimistonhoitaja Raija Yrttimaa, puh. 050 420 5187.

 

Paikantava turvakello

Ranteessa pidettävä paikantava turvakello sopii muistisairaalle arjen tueksi sekä liikkuvalle lisäturvaksi kodin ulkopuolella. Siinä on kaksisuuntainen puheyhteys ja rannehälyttimestä tulleisiin/tehtyihin hälytyksiin vastaa Smart Care - hälytyskeskus. Paikantavan turvakellon käyttöönotto edellyttää kuitenkin, että hälytyskäynnit tekee asiakkaan omainen tai läheinen.
Yhteydenotot: Toimistonhoitaja Raija Yrttimaa, puh. 050 420 5187

Siivousapuseteli

Kotihoidon yhteystiedot

Palveluyksikön esimies
Briitta Lehtilä
puh. 050 501 2820

Kaupunki on jaettu kolmeen eri kotihoitoalueeseen, joissa työskentelee oma henkilökunta.

Keskustan alue
alueen päivystysnumero 050 096 5104
Vs. palveluesimies Sari Mykrä
puh. 040 685 0962

Läntinen alue
alueen päivystysnumero 050 595 0207
Vs. palveluesimies Mervi Huiskala
puh. 040 664 0928

Itäinen alue
alueen päivystysnumero 050 082 8983
Palveluesimies Maria Kalliola
puh. 040 683 5529

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi