Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoidon maksut

Jatkuvan kotihoidon maksut 1.1.2022 alkaen

Kuukausimaksu määräytyy tuloraja/kk ylittävistä bruttokuukausituloista seuraavassa liitetiedostossa esitettyjen prosenttien mukaisesti:


 
Jatkuvasta kotihoidosta perittävä korkein palvelumaksu on 62 €/tunti.

 

Tilapäisen kotihoidon maksu

Käyntimaksu on 12,00 €/käyntikerta. Kotihoidon palvelu katsotaan tilapäiseksi, jos sen kesto on alle kuukauden tai käyntejä on harvemmin kuin kerran viikossa.