Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotiin annettavat palvelut

Ikäihmisten on mahdollista saada kotiin apua erilaisin tavoin.
  • Kotihoito turvaa ja mahdollistaa ikäihmisen kotona asumisen silloin, kun omat voimavarat eivät riitä itsestä huolehtimiseen.
  • Kotihoidon tukipalveluilla voidaan helpottaa arjen sujumista kotona
Voit tutustua etukäteen kotihoidon saamisen kriteereihin sekä maksuihin.

Kotihoidon yhteystiedot

Palveluyksikön esimies
Minna Kivijärvi
puh. 050 501 2820
minna.kivijarvi@uusikaupunki.fi

Kaupunki on jaettu kahteen eri kotihoitoalueeseen, joissa työskentelee oma henkilökunta.

Kaupunkialue

Päivystys / hoitajat:
puh. 050 595 0206

Kalanti, Pyhämaa, Lokalahti

Päivystys / hoitajat:
Kalanti: 050 595 1700
Pyhämaa: 050 080 3112
Lokalahti: 050 096 5106