Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten palveluiden fysioterapia

Ikäihmisten palveluiden fysioterapeutin tehtävänä on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä toimimalla liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijana osana moniammatillista työyhteisöä.  Tavoitteena on asiakkaan toiminnallisen aktiivisuuden säilyminen, palautuminen tai jäljellä olevan fyysisen toimintakyvyn kohentuminen.

Ikäihmisten palveluiden avofysioterapeutin asiakkaita ovat kotihoidon piirissä olevat sekä omaishoidon ja  muistipoliklinikan asiakkaat. Asiakkaat ohjautuvat fysioterapeutille lääkärin, hoitajan tai muun yhteistyötahon kautta.  Asiakkaan kotiutuessa osastojaksolta tehdään tarvittaessa moniammatillinen arvio kotona selviytymisestä ja tarvittavista toimenpiteistä.

Ikäihmisten palveluiden fysioterapeutti tekee yleensä arvioivan kotikäynnin, jolloin kartoitetaan asiakkaan fyysinen toimintakyky, apuvälinetarpeet , ohjataan itsenäisesti tehtäviä harjoituksia ja laaditaan tarvittaessa liikuntasopimus.  Fysioterapeutti voi toimia fyysisen toimintakyvyn asiantuntijana selvitettäessä asunnonmuutostöiden tarvetta tai palveluiden tarvetta kotona pärjäämisen turvaamiseksi. Nämä palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ikäihmisten palveluiden fysioterapeutti voi tehdä myös fysioterapiakäyntejä suunnitellusti sarjahoitona. Nämä käynnit ovat maksullisia.

Fysioterapian sarjassa annettavan hoidon maksu on 1.1.2022 alkaen 11,60 €/hoitokerta. Maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Käyntimaksu kerryttää maksukattoa.

Fysioterapeutti
Outi Nurmi
puh. 044 702 2888

Fysioterapeutti
Sanni Ala-Uotila
puh. 040 481 0981