Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten palvelut

Jos koet itse tarvitsevasi tai läheisesi tarvitsevan apua kotona selviytymisessä, terveydellisissä asioissa, asumisessa tai sosiaalietuuksien hakemisessa, niin voit ottaa yhteyttä.

Voit varata ajan tapaamiseen tai voimme tehdä tarvittaessa kotikäynnin.

Vanhustyön toiminta-ajatus

Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut.

Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.


 

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Kalannin Palvelukeskus

Kalannin vanhainkoti

Merituulikoti

Sakunkulman päiväkeskus

Kotihoito

 
Uudenkaupungin kirjasto, vanhustyö ja kulttuuripalvelut järjestävät senioriviikolla vanhuksille ja eläkeläisille suunnatun kulttuuritapahtuman kulttuurikeskus Crusellissa.
Ohjelmassa on "Suomen virallisen eläkeläisen" Tyyne Kettusen stand up-...

Senioriviikon kulttuuritapahtuma

Ti 8.10.2019 11:00 - 13:00
Senioriviikon kulttuuritapahtuma kulttuurikeskus Crusellissa!
Ohjelmassa "Suomen virallisen eläkeläisen" Tyyne Kettusen stand up-show, teatteria, musiikkia, yhteislaulua ja kahvitarjoilu.
Tilaisuuden juonta Ate Telin.
Tilaisuus on eläkeläisille maksuton. Lippuja rajoitettu määrä...
Kotona asuvien 70 v. täyttäneiden uusikaupunkilaisten liukuesteiden ostoon tarkoitettujen 20 €:n suuruisten osto-osoitusten jako alkoi ma 10.12.2018. Koskee myös v. 1949 syntyneitä uusikaupunkilaisia.
 
Osto-osoituksen voi hakea ma-pe...
Lisää tietoa laaduntunnustuksesta
Käyntiosoite:
Terveystie 4 (2.krs), 23500 Uusikaupunki

Toimistonhoitaja
Raija Yrttimaa
puh. 050 420 5187

Palvelusihteeri
Satu Telén
puh. 050 420 5236

Vanhustyön ohjaaja
Jaana Aitta
puh. 044 088 2820  

Sosiaalityöntekijä
Leena Keto
puh. 040 621 3154
puhelinaika ma-pe klo 11.00-11.30

Vanhustyön johtaja
Kirsi Routi-Pitkänen
puh. 050 597 7588                                                  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi