Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten palvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.Ikäihmisten asiakasohjaus, puh. 02 262 6164 ma-pe klo 9-15

Jos koet itse tarvitsevasi tai läheisesi tarvitsevan apua kotona selviytymisessä, terveydellisissä asioissa, asumisessa tai sosiaalietuuksien hakemisessa, niin voit ottaa yhteyttä.

Voit varata ajan tapaamiseen tai voimme tehdä tarvittaessa kotikäynnin.

Vanhustyön toiminta-ajatus

Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut.

Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.


 

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.


Uusikaupunkilaisille senioreille tarkoitettu Seniorikortti 65+ käyttöedut ovat laajentuneet vuoden alussa.  

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt laajentaa kortilla saatavia etuja liikuntapalvelujen lisäksi...

Lisää tietoa laaduntunnustuksesta
 
 
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2 (2.krs), 23500 Uusikaupunki

Toimistosihteeri
Raija Yrttimaa
puh. 050 420 5187

Palvelusihteeri
Satu Telén
puh. 050 420 5236

Palvelusihteeri
Johanna Reede
puh. 040 630 8367

Palveluohjauksen esimies
Jaana Aitta
puh. 044 088 2820 

Geronomi
Tuija Vainio
puh. 040 663 6039

Geronomi
Eija Ränni
puh. 040 515 8194

Sosiaaliohjaaja
Sirpa Hyörtti-Mannevaara
puh. 040 621 3154

Ikäihmisten palvelujohtaja
Kirsi Routi-Pitkänen
puh. 050 597 7588                                                  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi