Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaavamuutos Nuhja

Nuhjan ranta-asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2022 Nuhjan ranta-asemakaavan muutoksen. 

Kuvaus kaavasta
Nuhjan saari sijaitsee Uudenkaupungin kaupungin edustalla, Yara Oy:n teollisuuslaitoksen ja Uudenkaupungin sataman ja sinne johtavan laivaväylän eteläpuolella sisäsaaristossa. Vajaan 30 hehtaarin kokoisella saarella on ennestään melko laajalti loma-asutusta.
Kaavamuutoksessa siirretään rakentamattomia rakennuspaikkoja sekä kasvatetaan rakennuspaikkojen rakennusoikeutta.
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 895-467-1-309, 895-467-1-564, 895-467-1-784.
Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Marko Kivistö Laidun-design Oy:stä.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus 

895 46720

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 20.1.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.1.-21.2.2022
  • Luonnos nähtävillä 13.1.-21.2.2022
  • Ehdotus nähtävillä 21.4-23.5.2022
  • Hyväksyminen 13.6.2022
  • Voimaantulokuulutus.

Kaava-asiakirjat

Tietoa kaavoista

Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15