Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Vasikkamaa ja Vasikkamaa 2

Vasikkamaan rantakaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 sekä Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.5.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)


Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella noin 11 km Uudenkaupungin keskustasta lounaaseen Vasikkamaan saaressa, johon ei ole tieyhteyttä.
Koko suunnittelualueen pinta-ala on n. 37,8 ha ja muunnettua rantaviivaa on 2570 metriä.
Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Tmi. KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari).


Vasikkamaan ranta-asemakaava 2  muodostuu tiloista Siivonen 3:2, Kallioranta 5:73, Merikallio 5:84, Siivola I 5:85. Näille kiinteistöille laaditaan uutta ranta-asemakaavaa. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 22,6 ha ja mitoitusrantaviivaa n. 1710 metriä.
Vasikkamaan ranta-asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt: Vettenranta 3:26, Aaltoranta 3:27, Metsäpirtti 3:28, Kallioranta 3:29, Tikankolo 3:30, Röhnälä 3:31, Meriranta 3:32, Meriranta II 3:33 sekä Vasikkamaa 3:34. Kiinteistöjen muodostama pinta-ala on yhteensä 15,1 ha ja mitoitusrantaviivaa on 860 metriä.

Kaavaehdotus

Kaava-asiakirjat pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Vireille tulo, OAS ja luonnos

Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu 16.2.2012
Vasikkamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 16.2.-2.3.2012
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.6. - 1.7.2016