Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Sauko-Mustakarta-Koivuniemi2

Sauko-Mustakarta-Koivuniemi 2 ranta-asemakaava-alueen siajinti yleiskartalla

Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavamuutos 2

Kaava on hyväksytty 19.3.2018 ja se tuli voimaan kuulutuksella 17.5.2018.
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja, §15)

Kuvaus kaavasta

Kaava-alue sijaitsee Pyhämaassa Kukaisilla, noin 22 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Alue  on pinta-alaltaan noin 2,06 hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 60 metriä (muunnettua rantaviivaa noin 50 metriä).
Ranta-asemakaavan muutos koskee Kukaisten kylässä (483) kiinteistöä Kiurunperä 1:231.

  

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulo 4.5.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
luonnos nähtävillä  4.5.–5.6.2017
-Ehdotus nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
-Hyväksyminen 19.3.2018
-Lainvoimaisuuskuulutus  17.5.2018