Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Sauko-Mustakarta-Koivuniemi

Sauko-Mustakarta-Koivuniemi ranta-asemakaavan muutos

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.9.2021 § 97  ja se tulee voimaan kuulutuksella x.x.2021.

Kaava koskee
Uudenkaupungin Kukaisten kylän (483)  tiloja Leppäranta 1:50, Koivuniemi 1:51 ja Anninkari 1:204.

Kaavan kuvaus
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Koivuniemen alueelle, jonka koko on n. 6,3 ha. Suunnittelualue sijaitsee Pyhämaassa Kukaisten kylässä, n. 24 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen.
Alueelle osoitetaan kaavassa noin 3,4 ha korttelialuetta rakentamiseen, ja 2,75 ha maa- ja metsätalousalueeksi.
Kaavan laatiminen on lähtenyt  liikkeelle kaava-alueen maanomistajan aloitteesta.
Kaavan laatijana toimii arkkitehti Thomas Hagström.
Alueen luontoselvityksen on laatinut Sakari Hinneri v. 2013.
 

Kaavan tunnus

Rk 48304

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 12.5.2016
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5. - 10.6.2016
  • Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä 14.5. - 15.6.2020
  • Hyväksyminen 20.9.2021
  • Voimaantulokuulutus
Kaava tullaan tallentamaan osaksi ajantasa-asemakaavaa.