Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Ruissaari-Vartsaari

Opaskarttaan on merkitty kaava-alueen sijainti punaisella pisteellä.

Ruissaari - Vartsaari  ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 (kokouspöytäkirja, §87) ja kaava tuli voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella 31.1.2019.

Kuvaus kaavasta:
Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella Huikonaukon ranta-alueella, noin 20 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta etelään ja alueelle on kiinteä tieyhteys. Alueen pinta-ala on n. 4 ha eikä se rajoitu rantaan.
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä.
Kaava koskee  osaa  tilasta  Penkkala 2:90 Vartsaaren kylässä.


Kaava-alueen sijainti, linkki internetkarttapalveluun >
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 52906
-Ilmoitus kaavan vireilletulosta 8.3.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  8.3. - 9.4.2018
-Luonnos nähtävillä 8.3. - 9.4.2018
-Ehdotus nähtävillä 11.10. - 12.11.2018
-Hyväksyminen 10.12.2018
-Voimaantulokuulutus 31.1.2019