Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Pyhämaan Kankronperä

Yleistetty kartta Kankronperän kaava-alueen sijainnista

Pyhämaan Kankronperän ranta-asemakaava

Kaava on hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 30.10.2017 §122  ja se on saanut lainvoiman kuulutuksella 14.12.2017.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaan Lintuluodossa (Kankronperä) noin 20 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen.
Alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.

Kaava koskee kiinteistöjä Kainoranta 3:39, Seljärant 3:18 ja Myrskniemi 3:29.
Kaava-alueen kiinteistöjen maanomistajat on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

 

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotusasiakirjat pidettiin nähtävänä 1.6. - 30.6.2017 välisen ajan
 

  Kaavaluonnos

  Kaavaluonnos oli nähtävillä   6.11.2015 – 7.12.2015
  Kaavaluonnos (päivätty 2.11.2015) on ollut nähtävillä Nosto Con-sulting Oy:n tiloissa 6.11.2015 - 7.12.2015 Raisiossa sekä internet-sivuilla osoitteessa www.nostoconsulting.fi/kankronpera. Osallisille, jotka on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, on lähetetty kirje valmistelumateriaalin nähtävilläolosta sekä ote kaavaluonnoksen kaavakartasta. Lisäksi nähtävilläolosta on julkaistu ilmoitus Vakka-Suomen Sanomissa 6.11.2015. Kaavan valmistelumateriaali on myös lähetetty sähköisesti tiedoksi Uudenkaupungin kaupunkiin, Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sekä Varsinais-Suomen liittoon.
  Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana ei jätetty kaavan laatijalle yhtään suullista tai kirjallista mielipidettä.

  Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu     14.6.2012
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  on ollut nähtävillä   14.6.2012 – 29.6.2012

  Kaavan kulkuvaiheet:

  -Vireilletulokuulutus 14.6.2012
  -Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.6.2012 – 29.6.2012
  -Luonnos nähtävillä 6.11.2015 – 7.12.2015
  -Ehdotus nähtävillä 1.6. - 30.6.2017
  -Hyväksyminen  30.10.2017
  -Hyväksymiskuulutus  14.12.2017

  Liitteet:

  Kaavaehdotusasiakirjat: