Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Pitkä Huuaskari

Yleistetty kartta Pitkä Huuaskarin kaava-alueen sijainnista

Pitkä Huuaskarin ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.9.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 26.10.2017.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)
 

Kuvaus kaavasta

Pitkä Huuaskari sijaitsee meriteitse n. 10 km länteen Uudenkaupungin keskustasta.
Kaavoitettava alue on yksityisen omistuksessa ja tilojen pinta-ala on yhteensä 12,97 ha.
Osalla alueesta on tällä hetkellä voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 1994
ja osalla on voimassa ranta-asemakaava, joka on vahvistettu 14.5.1992.
Suunnittelualueella ei ole vakituista asumista ja alue on selkeästi loma-asutus- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaava ja kaavanmuutos koskee tiloja Huuvaskari 2:41 ja Huuvaskari 2:87
Leppäisten (431) kylässä.

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaava on tullut vireille khall 5.10.2015 § 354 ja kuulutettu 15.10.2015
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  nähtävillä 15.10.-13.11.2015
-Luonnosaineisto nähtävillä 29.9.- 31.10.2016
-Kaavaehdotus nähtävillä  4.5. - 5.6. 2017
-Hyväksyminen   11.9.2017
-Voimaantulokuulutus  26.10.2017

Liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat Kaavaehdotusasiakirjat: