Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Petsamo


Petsamon ranta-asemakaava, Pyhämaa

Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 12.10. - 13.11.2017 välisen ajan


Kaavan kuvaus
Kaavoitettava alue sijaitsee noin 14 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen Kukaisten länsiosassa.
Ranta-asemakaavaa laaditaan Kukaisten kylän tilan Petsamo 1:31 ranta-alueelle sekä tilojen Virpkartenkari 1:70 ja Virpiranta 1:71 alueille.
Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys ja alueen länsipuolella kulkee veneväylä.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 29 hehtaaria.

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Tmi. KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).

Kaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Petsamon ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä  28.2. - 28.3.2013. Samalla on ilmoitettu kaavan vireille tulosta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on annettu neljä mielipidettä.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus   28.2.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.2.-28.3.2013
-Luonnos nähtävillä 12.10. - 13.11.2017
-Ehdotus nähtävillä 
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma