Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Pamprinniemi

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Pamprinniemen ranta-asemakaava


Kaavan kuvaus:
Kaava-alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaassa Kettelin kylän länsiosassa, noin 20 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta pohjoisluoteeseen. Alueen pinta-ala on yhteensä n.106 ha.
Ranta-asemakaava koskee: Tilaa Eerola 5:0 (osa).   
Osalliset on lueteltu osallistumis- j a arviointisuunnitelmassa.
Osalliset ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset:   
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus

Rk 48101

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 28.2.2013
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  28.2.–28.3.2013
  • Kaavaluonnos nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus