Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Otavanpää-Korkea Kekokari

Otavanpää-Korkea Kekokari ranta-asemakaavan muutos 2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 12.12.2019 - 13.1.2020 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava tulee luonnoksena nähtäville.

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,7 ha ja se sijaitsee Korsaaressa Korsaarenlahden rannalla (Korsaarentie), noin 17 kilometrin etäisyydellä Uudenkaupungin keskustasta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus vastaamaan Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaista rakennusoikeutta. Lisäksi tavoitteena on muuttaa yksi loma-asuntopaikka vakituisen asunnon rakennuspaikaksi. Alueella on rakennettuna yksi rakennuspaikka ja yksi rakennuspaikka on rakentamatta.
Kaavamuutos koskee kiinteistöä Vuoristo 895-410-3-32.

Kaavoitus on käynnistynyt alueen maanomistajan toimesta ja kaavan laatijana toimii arkkitehti Thomas Hagström.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

 

Kaavan tunnus 

Rk 41003

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 12.12.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.12. - 13.1.2020
  • Luonnos nähtävillä
  • Ehdotus nähtävillä 
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaantuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.