Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Miklinkari

Miklinkarin ranta-asemakaava

Kaavaehdotusasiakirjat pidettiin nähtävillä 28.5. - 29.6.2020 välisen ajan. Seuraavaksi kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 8,5 hehtaaria ja se sijaitsee Uudessakaupungissa, Pyhämaan Kammelassa. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Suunnittelualue muodostuu 14 kiinteistöstä, jotka muodostavat 13 rakennettua loma-asunnon rakennuspaikkaa ja lisäksi kaava-alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta, jossa ei ole rakennusoikeutta. Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa ja kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.

Kaava koskee kiinteistöjä
Kaava koskee kiinteistöjä Mikola 895-480-4-48, Hikiriihi 895-480-4-33, Kariniemi 895-480-4-24, Miklinniemi 895-480-4-50, Mikli 895-480-4-21, Pillinki 895-480-4-56, Männikkö 895-480-4-18, Marjaranta 895-480-4-17, Päivänranta 895-480-4-45, Lokkila 895-480-4-55, Leporanta 895-480-4-27, Käkkärä 895-480-4-29, Honkalinna 895-480-7-40 ja Karila 895-480-4-41.

Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.
Osallisia tässä kaavahankkeessa ovat ainakin:
-Suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
-Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
-Varsinais-Suomen ELY-keskus
-Varsinais-Suomen liitto
Kaavoitettavat alueet Miklinkarissa, yleiskartta
Ilmakuvassa 2017 osa Miklinkaria (kuvaus lännestä itään).

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48005
-Vireilletulo 22.8.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 22.8. – 23.9.2019
-Kaavaehdotus nähtävillä  28.5. – 29.6.2020
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Palvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30