Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Matala-Sundholma-Varesmaa

Yleiskartta Matala-Sundholma-Varesmaan kaava-alueen sijainnista

Matalan ranta-asemakaava ja Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan muutos 2

Kaava on hyväksytty 19.3.2018 ja se tuli voimaan kuulutuksella 17.5.2018.
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja, §16)

Kaavan kuvaus

Kaava-alue sijaitsee noin 2-3 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään Matalanpuhdin rannalla sekä osia Varesmaan saaressa ja Sundholmassa Vartiovuoren nokassa.
Uuden kaava-alueen pinta-ala on noin 9,91 ha ja kaavamuutosalueen noin 7,35 ha.

Kaava koskee kiinteistöjä Vanhakartanon kylässä (467):  Matala 1:626, Sundholm Vartiovuori 1:654 ja Venevalkama 878:3.

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

 

 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus  24.10.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.10. – 22.11.2013
-Luonnos nähtävillä 22.6. - 31.7.2017
-Ehdotus nähtävillä 4.1. - 5.2.2018
-Hyväksyminen 19.3.2018
-Voimaantulokuulutus 17.5.2018