Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Loukeenluoto

Loukeenluodon  ranta-asemakaava

Yleiskartaan merkitty kaava-alueen sijainti

 

Kaavan kuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Loukeenluodon saarella, noin 16 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen ja alueen pinta-ala on n. 12,4ha.
Kaava koskee kiinteistöjä  Huminpusk 4:50, Myrskyluoto 4:55, Rauhanranta 4:59 ja Tortti 4:60 Kuivirauman kylässä (482)
Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Kaavaehdotus

Ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä  22.6. - 31.7.2017 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava etenee kaupungin valtuuston käsittelyyn hyväksyttäväksi.

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä   2.6. – 1.7.2016

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu   9.1.2014
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä   9.1. – 7.2.2014
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus   9.1.2014
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä   9.1. – 7.2.2014
-Luonnos nähtävillä   2.6. – 1.7.2016
-Ehdotus nähtävillä  22.6. - 31.7.2017
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Liitteet:

Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat: