Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Lintuluoto-Kulju

Pyhämaan Lintuluodon ja Kuljun ranta-asemakaavaehdotus

Kaava on hyväksytty 19.3.2018 ja se tuli voimaan kuulutuksella 17.5.2018.
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja, §17)

Kaavan kuvaus:
Kaava-alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaan Kuivaraumassa (osa-alueet Kalliola ja Uikko) ja Lintuluodossa (Lintukallio, Kellokallio, Kallioranta).
Kaava-alueen pinta-ala on noin 7.6 ha (Lintuluoto 3.6 ha, Kuivarauma 4.0 ha). Muunnettua rantaviivaa on 840 m, josta Lintuluodossa 370 m ja Kuivaraumassa 470 m.
Ranta-asemakaavalla on osoitettu kaava-alueen kiinteistöt asumiseen, loma-asumiseen sekä maa- ja metsätalousalueeksi.
Lintuluotoon on osoitettu nykyiset rakennuspaikat sekä yksi uusi rakennuspaikka. Kuivaraumaan
on osoitettu maatilan talouskeskuksen alue omakotitonttina sekä Uikon saari luonnonsuojelualueena.

Kiinteistöt, joita kaava koskee:
895-482-4-73 (Kallioranta)
895-482-4-74 (Kalliola)
895-482-4-75 (Lintukallio)
895-482-4-76 (Kellokallio 

Kaavan kulkuvaiheet:

- Vireilletulokuulutus 7.10.2011
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.10.-21.10.2011
- Kaavaluonnos nähtävillä 29.09.-31.10.2016
- Kaavaehdotus nähtävillä 5.10.- 6.11.2017
- Hyväksyminen 19.3.2018
- Voimaantulokuulutus  17.5.2018