Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Kittamaa

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Kittamaa 2 ranta-asemakaavan muutos ja ranta-asemakaavan laajennus

Kaavaluonnosasiakirjat pidettiin nähtävillä 14.12.2017 - 15.1.2018 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta:
Kaavoitettava alue sijaitsee n. 6 kilometriä Uudenkaupungin kes-kus¬tas¬ta etelään Kittamaan itä- ja länsirannalla.
Ranta-asemakaavan muutosta  ollaan laatimassa 17 kiinteistön alueelle. Alueen pinta-ala on n. 28,7 ha  
Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS)
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).

 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Vireilletulo 3.10.2013
-osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.10.-1.11.2013
-Kaavaluonnos nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus