Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Kari-Eteläranta

Kari-Eteläranta ranta-asemakaava

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.9.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 26.10.2017.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja, jossa myös kaava-asiakirjat karttoineen)

Kuvaus kaavasta

Kaavan laatiminen on käynnistetty vuonna 2013 ja laatijaksi on hyväksytty DI Tuomo Peltola.
Suunnittelualue sijaitsee Pyhämaassa ja alueen pinta-ala on noin 15 ha.
 

Kaavan palstojen sijainti

Kari-Eteläranta, kaavan palstat 1-3
Kari-Eteläranta, kaavan palstat 4-5

Kaavan kulkuvaiheet

Vireilletulo  23.5.2013
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  23.5 – 24.6. 2013
Luonnos nähtävillä 12.3.-13.4.2015
Ehdotus  nähtävillä 2.6.-1.7.2016
Hyväksyminen 11.9.2017
Voimaantulokuulutus 26.10.2017