Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Iso-Pirkholma

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3

Kaava on hyväksytty 8.10.2018 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 4.12.2018
(kts. Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 8.10.2018 §72)

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee makeanvedenaltaan äärellä Iso Pirkholman keskiosassa noin 7 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen pinta-ala on n. 45 ha.
Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.
Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset ja osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun.
Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consul-ting Oy:stä (Raisio).

 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Vireilletulo  16.2.2012
-osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  16.2. – 2.3.2012
-Kaavaluonnos   nähtävillä  14.11. – 13.12.2013
-Kaavaehdotus nähtävillä 4.1. - 5.2.2018
-Hyväksyminen 8.10.2018
-Voimaantulokuulutus 4.12.2018