Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Iso-Pirkholma

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 4.1. - 5.2.2018 välisen ajan.

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee makeanvedenaltaan äärellä Iso Pirkholman keskiosassa noin 7 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen pinta-ala on n. 45 ha.
Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Osalliset ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset.
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun.
Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consul-ting Oy:stä (Raisio).

 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Vireilletulo  16.2.2012
-osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  16.2. – 2.3.2012
-Kaavaluonnos   nähtävillä  14.11. – 13.12.2013
-Kaavaehdotus nähtävillä 4.1. - 5.2.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus