Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Hulikholma-Vohlaluoto

Yleiskartaan merkitty kaava-alueen sijainti

Hulikholma-Vohlaluoto  ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavamuutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 31.10.2016.  (Kts. Kaup.valt.kokouspöytäkirja, jossa liitteenä kaavakartta kaavaselostus liitteineen)
Kaava on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee Lepäisten alueella, Uuluodon saaressa, noin 7 km linnuntie-etäisyydellä Uudenkaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 2,0 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 330 metriä (muunnettua rantaviiva noin 280 metriä).
Kaava-alue rajoittuu etelässä Lepäistentiehen ja pohjoisessa Siikaluomanaukkoon.     
Kaava koskee tiloja:
Lepäinen 431, Suviranta 1:37 ja Vohlu 4:100 

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä  11.8. - 9.9.2016
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä   11.2. - 11.3.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  sekä vireilletulo  17.9. - 16.10.2015

 
Liitteet:
Kts. Kaup.valt.kokouspöytäkirja, jossa liitteenä kaavakartta kaavaselostus liitteineen