Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Heikkalanpää

Kaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty 5.2.2018 ja se tuli voimaan kuulutuksella 29.3.2018.
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja)

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee Lokalahden alueella Vohlon saaressa, noin 11 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Saareen on kiinteä tieyhteys.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,78 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 535 metriä (muunnettua rantaviivaa noin 500 metriä).

Kaava koskee tilaa Heikkalanpää (497) Ollinranta 1:58.


 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 7.4.2016
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.4. - 9.5.2016
-Luonnos nähtävillä 28.4. – 29.5.2017
-Ehdotus nähtävillä 5.10.-6.11.2017
-Hyväksyminen  5.2.2018
-Voimaantulokuulutus  29.3.2018