Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Aaholmi

Aaholmin ranta-asemakaavan muutos

Kaavan laatii Nosto Consulting Oy, joka noudattaa Aaholmin kaavassa MRA 36 §:n mukaista menettelyä. Nosto Consulting Oy hoitaa ilmoittamisen kaavan vireille tulosta ja luonnosvaiheen nähtävilläolon sekä vuorovaikutuksen järjestämisen. Uudenkaupungin kaupunginhallitus antaa kaavan laatijalle luonnoksesta lausunnon sen  nähtävilläoloaikana.
 
Kaava on tullut vireille 7.9.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.9. - 8.10.2019 välisen ajan kaavan laatijan tiloissa Turussa sekä laatijan internetsivuilla osoitteessa https://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/uusikaupunki/

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 Turku
puh. 0400 858101
pasi.lappalainen(at)nostoconsulting.fi


Luonnoksen jälkeen laadittavan kaavaehdotuksen käsittelyn tulee hoitamaan Uudenkaupungin kaupunki.