Suomi

Osasto 2, Uusikaupunki

Osasto 2 on 20-paikkainen sisätautipainotteinen vuodeosasto. Osastolla hoidetaan sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tasoisia potilaita. Vierailuaika osastolla on klo 13.30-18.30.
 

Mittarissa näkyy osastolle annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Käyntiosoite: 
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Vuodeosaston kanslia
Hoitajat, puh. 02 8451 2222

Apulaisosastonhoitaja
Minna Metsänkylä, puh. 050 469 9202

Osastonsihteeri, puh. 050 469 9697

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.