Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentamisen ohjeet

Kuvassa talousrakennus on rakenteilla
Tälle sivulle on koottu rakentamiseen liittyviä ohjeita.

Suunnitelmien oltava ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 mukaisesti laadittuja.


Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Ympäristö- ja lupalautakunta

Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisuiden hakemukset aineistoineen on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Lupapiste-palvelu

Sähköisen Lupapiste-palvelun kautta voidaan hoitaa ja hakea kaikkia rakentamisen lupia sekä kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen rakennushankkeen alkamista.

Rakentajan opas

Uudenkaupungin Rakennusvalvonta on koonnut yhteen hyvän tietopaketin oppaaksi rakentajille.
Rakentajan opasta on saatavilla rakennusvalvontatoimistosta.


Kuvassa kansilehti Uudenkaupungin rakennusvalvonnan rakentajan oppaasta
Kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta:
 
  • Luvan hakijan tai hänen edustajansa tulee tarkistaa rakennuspaikan johdot ja rasitteet
  • Asemapiirroksen laatimisen pohjaksi on ostettavissa vektorimuotoista karttaa dwg-muotoisena

  • Myös omistus- ja hallintaoikeusselvitykset (jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi vielä näy rekistereissä)

Rakennusvalvonnan kesän 2018 palveluajat

Toimisto on suljettu heinäkuun.

Katselmukset :

2-14.7.     Olli Kuusio   puh. 050 413 6407
16-20.7.   SULJETTU
23-27.7.   Heikki Hakoniemi   puh. 050 347 1276
30.7-3.8.  Mika Pihlajaniemi  puh. 050 402 4787