Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Sanno,18 kortteliin 14 (Sybimar)

Sanno, 18 kaupunginosan korttelin 14 asemakaavamuutos, Sybimarin tontti

Sybimarin korttelin asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 18.1. – 19.2.2018 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Asemakaavoitettava alue käsittää tontin 895-18-14-2 Energiatien varrella.
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 2,1213 ha ja se on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi.
Tontin vuokraajana on alueella toimiva elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan toimialana on kalanviljely. Tontilla on myös kasvihuonetoimintaa.
Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa tontin rakennusoikeutta.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus   12.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.10. - 13.11.2017
-Ehdotus nähtävillä 18.1. – 19.2.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotusasiakirjat nähtävillä