Suomi

Maaseudun jätevedet kuntoon 31.10.2019 mennessä, tietoiskuvideo

Älä jätä järkeä

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017. Jätevesien käsittelystä määrätään myös ympäristönsuojelulaissa. Asetuksen ja lain tarkoituksena on vähentää haja-asutuksen talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Ranta- ja pohjavesialueilla vanhojen kiinteistöjen järjestelmien tulee vastata asetuksen vaatimuksia viimeistään 31.10.2019 mennessä.
Jos viemäriin liittyminen ei ole mahdollista, jätevedet voi puhdistaa monin eri tavoin.

Kysy neuvoja asiantuntijalta.
​Katso tietoiskuvideo "Älä jätä järkeä".Lisää jätevesiasioista  kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta.