Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2017

Vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa on vahvaa uskoa kaupungin kehittymiseen ja aktiivista odotusta kaupungin kasvamiseen. Samalla kun tuetaan kaupungin jokapäiväisen toiminnan edellytyksiä, luodaan mahdollisuudet kaupungin kasvamiseen hallitusti hyvästä ja arvokkaasta ympäristöstä huolehtien.


Kaupungin laatimassa kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Lisäksi kaavoituskatsauksen yhteydessä esitellään vireille tulevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.   (21.9.2017)
Klikkaa kansikuvaa ja
tutustu kaavoituskatsaukseen, pdf

Kaavoituskatsaus 2017 myös kaupungin internetkarttapalvelussa

Kaavoituskatsauksen kaavakohteet on esitetty kartalla pistemäisinä ’täppeinä’, joista selviää myös lisätietona mistä kohteesta on kyse.

(Klikkaa karttaa ja pääset karttapalveluun)
Internetkarttapalvelunäkymä kaavoituskatsauksesta

 

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Se laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet.
Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen kaavoista erillisiä vireilletulokuulutuksia.
Meneillään olevat kaavahankkeet ovat katsottavissa sivulla kaavoja vireillä/nähtävillä.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi