Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Rantamäki

Kaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Rantamäen ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.2. - 12.3.2018 välisen ajan.
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 12.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee noin 19 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta Kuivaraumassa Kuljun rannalla,  ja noin 3,5 kilometrin päässä Pyhämaan kyläkeskuksesta. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Pinta-alaltaan alue noin 0,85 hehtaaria. Todellisen rantaviivan pituus on noin 140 metriä  ja mitoitusrantaviivaa on noin 80 metriä.
 
Kaavoitettava alue muodostuu kiinteistön Rantamäki 895-482-4-61 alueesta. 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Ilmoitus kaavan vireilletulosta 28.4.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.4. – 29.5.2017
-Luonnos nähtävillä 5.10. - 6.11.2017
-Ehdotus nähtävillä 8.2. - 12.3.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset muistutukset  tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30