Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Rantamäki

Kaava-alueen sijainti esitetty yleiskartalla.

Rantamäen ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotusasiakirjat pidettiin nähtävillä 8.2. - 12.3.2018 välisen ajan.

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee noin 19 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta Kuivaraumassa Kuljun rannalla,  ja noin 3,5 kilometrin päässä Pyhämaan kyläkeskuksesta. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Pinta-alaltaan alue noin 0,85 hehtaaria. Todellisen rantaviivan pituus on noin 140 metriä  ja mitoitusrantaviivaa on noin 80 metriä.
 
Kaavoitettava alue muodostuu kiinteistön Rantamäki 895-482-4-61 alueesta. 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Ilmoitus kaavan vireilletulosta 28.4.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.4. – 29.5.2017
-Luonnos nähtävillä 5.10. - 6.11.2017
-Ehdotus nähtävillä 8.2. - 12.3.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus