Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Pankkitie-Pruukintie-Tunnelitie

Kalannin keskustaa ilmasta kuvattuna vuonna 2017

Asemakaavan muutos Pankkitie-Pruukintie-Tunnelitie

Kuvaus kaavasta

Kalannin keskustan alueella aloitettiin keväällä 2020 asemakaavan muutoksen laadinta ja samalla käynnistettiin myös katusuunnitelman tekeminen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa
Pankkitie-Pruukintie-Tunnelitien alueelle. Ne ovat tällä hetkellä maantiealuetta, joka kaavamuutoksella muutetaan katualueeksi ja se siirtyy kaupungin omistukseen ja hoitoon. Samalla tarkastellaan myös tarpeita mm. liikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja alueen viihtyisyyden lisäämiseksi.
Kaupunginhallitus päätti 2.9.2019 kaavamuutoksen käynnistämisestä ja se on esitelty myös vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n.10 ha. Lopullinen alueen laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä ja ratkaistaan kaavaluonnoksessa. Lotta Lindholm-Normajalta on pyydetty luontoselvityksen laatiminen keskustan rauhoitetusta mäntykujasta.
Kaavamuutosta laaditaan samanaikaisesti katusuunnitelman kanssa. Suunnitelmaa esiteltiin 4. ja 5.6.2020 pienryhmille järjestetyillä kävelykierroksilla.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset


(Galleriakuvat saat suuremmiksi niitä klikkaamalla.)

Kuva Pankkitien alusta. Etualalla Kalanti-tieviitta, taustalla kirjastorakennusta
Kalannintien ja Pankkitien risteys.
Kuva Kalannin Pankkitieltä, parkissa polkupyöriä ja autoja.
Pankkitieltä kohti Pruukintietä.
Kuva Kalannin Pankkitieltä
Pruukintieltä Pankkitielle.
Kuva Kalannin Tunnelitieltä
Tunnelitieltä kohti Pruukintien ja Pankkitien risteystä.
Kuva Kalannin Pruukintieltä, jonka reunalla kasvaa kilpikaarnamäntyjä
Pruukintien kilpikaarnamäntykuja on rauhoitettu.
Kuva Pruukintieltä Männäistenkosken sillalle päin
Näkymä Pruukintietä kohti Männäistenkosken siltaa.
Pankkitien varrella on lasten leikkipuisto.
Uusikaupunki-Laitilatien alikulkutunneli eli Tunnelitie.
Pruukintien ja Sahantien risteys.

Kaavan tunnus 

Ak 20106 

Kaavan vaiheet

-Vireilletulokuulutus 11.6.2020
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.6. – 13.7.2020
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Kävelykierrokset:

Kalannin keskustan kävelykierroksilla tutustuttiin pienryhmissä suunnittelualueeseen.

Kalannin keskustaajamassa Pankkitielle, Tunnelitielle ja Pruukitielle on käynnistynyt tänä vuonna katusuunnitelman ja asemakaavamuutoksen laadinta.

Alustavia suunnitelmia ja suunnittelun tavoitteita esiteltiin Kalannissa kävelykierroksilla torstaina 4.6. ja perjantaina 5.6. 2020. Pienryhmissä tutustuttiin suunnittelualueeseen ja kuultiin mielipiteitä.Alustava kaava-alueen rajaus.

Yleiskartta Kalannin keskustan kaava-alueesta