Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kalastussäännöt, -luvat ja -kartta

Kaupungilla on vesialueita yhteensä n. 25 km2.

Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.

Uudenkaupungin kaupungin omistamien vesialueiden kalastussäännöt

Uudenkaupungin kaupungin omistamilla vesialueilla on noudatettava seuraavia erityissäännöksiä sen lisäksi, mitä kalastuslaissa ja -asetuksessa sekä Kustavin -Uudenkaupungin kalatalousalueen päätöksissä on säädetty.
 
• Virkistyskalastusluvalla saatua saalista ei saa myydä.
• Kiinteän pyydyksen (verkko, rysä, katiska) kalastusluvan kaupungin vesialueelle voi lunastaa Uudenkaupungin kaupungin asukas tai kiinteistön Uudenkaupungin alueella omistava tai vuokralla oleva.
• Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan.
• Kaupallisen kalastuksen- ja kalaopasluvat myöntää Uudenkaupungin kaupunginhallitus eri anomuksesta.
• Kalastuskilpailujen järjestäminen vaatii erillisen viranhaltijapäätöksen, jonka valmistelee kaupunkisuunnitteluyksikkö.

Kaupungin vesialueelle myönnetään seuraavia virkistyskalastuslupia:

-Verkkokalastuslupa (6 €/pyydysmerkki). Yksi henkilö voi lunastaa korkeintaan 8 pyydysmerkkiä. Yli 65 vuotiaat saavat yhden verkonmerkin ilmaiseksi. Yhdellä pyydysmerkillä saa laskea yhden 3 x 30 m:n verkon.

-Yleiskalastuslupa
(6€/henkilö) oikeuttaa käyttämään seuraavia pyydyksiä:

Pitkäsiima (enintään 100 koukkua/pitkäsiima)
Katiska enintään 5 kpl
Koukkukalastus 10 kpl koukkuja (täkykoukku, iskukoukku)
Vetouistelu ja siian kelaonginta useammalla kuin yhdellä vavalla (6€/lisävapa)

-Ravustus ainoastaan omaan käyttöön  35€ / 10 mertaa / henkilö.
 

• Pyydykset tulee merkitä kalastuslain edellyttämällä tavalla, pyydysmerkillä ja kalastajan nimellä ja yhteystiedolla. Pyydysmerkki on kiinnitettävä pyydyksen merkkikohoon tai verkkojadan uloimman pään merkkikohoon. Isku- ja syöttikoukkuihin kiinnitetään yksi merkki viittä koukkua kohden.
 

Kalastusrajoitukset

Kaupungin kalastusalueet näkyvät kaupungin kalastuskartasta. Kartassa on rajattu alueita, joilla vetouistelu useammalla vieheellä on mahdollista sekä alueita, joilla on ainoastaan viehekalastus sallittua (Ruokolanjärvi ja Käätyjärvi).
Satama-alueella kaikenlainen kalastus on kiellettyä, alue on rajattu karttaan.
Kuhankalastuksessa verkkojen pienin sallittu solmuväli on 45 mm.

Lupien myynti

Kaupungin omistamilla vesialueilla voi asuinpaikasta riippumatta onkia, pilkkiä ja litkata silakkaa ilmaiseksi ilman vesialueen omistajan lupaa sekä heittää uistinta (valtion kalastonhoitomaksu maksettava). Muunlaisen kalastuksen harjoittamiseksi on kaupungilta ostettava kalastuslupa sekä maksettava valtion kalastonhoitomaksu (18-64 vuotiaat).

Verkkokalastuslupia ja muita lupia kaupungin omistamille vesialueille myyvät:
Uudenkaupungin karttapalvelu (Välskärintie 2C), Uudenkaupungin matkailutoimisto (Rauhankatu 10) ja yhteispalvelupiste Passari (Rauhankatu 10)
• Uudenkaupungin kalastusaluekartta kuuluu samaan hintaan
• Kalastuskilpailujen järjestämiseen tarvitaan erillinen lupa/viranhaltijapäätös, jonka saa kaupunkisuunnitteluyksiköltä.

Huom. Koronatilanteesta johtuen Mörnen virastotalo (Välskärintie 2C) on suljettu toistaiseksi.

Valtion kalastonhoitomaksu
Jokaisen 18-64 vuotiaan joka harrastaa kalastusta muuten kuin onkimalla, pilkkimällä tai silakkalitkalla, on maksettava valtion kalastonhoitomaksu. Maksu on henkilökohtainen ja suoritettava vaikka kalastaisi vain omilla vesialueillaan. Valtion kalastonhoitomaksu hankitaan joko puhelimitse tai verkkokaupasta, hinnat ja yhteystiedot sivulta  Eräluvat.fi.
Kalastonhoitomaksun maksat myös näppärästi R-kioskilla ( R-kioskilla hintaan lisätään toimitusmaksu 3€ ).

Lisää ohjeita vapaa-ajan kalastajille mm. kalastusluvista on luettavissa Maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta.

Uudenkaupungin kaupungin vesialueelle myönnetään määräaikaisia lupia kaupalliseen kalastukseen. Luvan saannin edellytyksenä on hakijan kuuluminen ELY-keskuksen ylläpitämässä kaupallisten kalastajien rekisterissä I-luokan kaupallisten kalastajien ryhmään ja on kirjoilla Uudessakaupungissa. Ammattikalastajan tulee esittää kartalla rysien sijainnit. Ammattikalastajien verkkomerkit ovat erilaisia kuin virkistyskalastajien ja ne tulee merkitä kalastusaluksen FIN-tunnuksella. Ammattikalastajat voivat hakea luvat kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Vuoden 2020 lupien hakuaika on 7.4. - 20.4.2020.
Hakemukset tulee jättää Passariin 20.4.2020 klo 15 mennessä. Osoite Rauhankatu 10 tai sähköisesti karttapalvelu@uusikaupunki.fi

Kaupallisen kalastuksen luvat:
• Verkkokalastus (4€/verkko, enintään 100 kpl)
• Rysäkalastus: Alle 1,5 m rysä (40 €) ja yli 1,5 m rysä (100 €)
• Nuotta (150€)
• Koukkukalastus (1€/koukku)
• Katiskat 1€/kpl
Kaupunginhallitus myöntää luvat mahdollisiin muihin pyydyksiin.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt Uudenkaupungin kaupungin omistamien vesialueiden kalastussäännöt kokouksessaan 3.6.2019 (§ 218)

Miten Uudenkaupungin merialue soveltuu kalankasvatukseen ja löytyykö uusia kalankasvatuspaikkoja?

Käy vastaamassa kyselyyn, se on avoinna hutikuun loppuun saakka.

Siirry kyselyyn klikkaamalla nuolta

Uudenkaupungin kalastusaluekartta

Paperinen Uudenkaupungin kalastusaluekartta/kalastussäännöt kuuluu lupien hintaan.
Kalastusaluekartan saa kesällä myös Pakkahuoneen vierasvenesatamasta ja Santtiorannan leirintäalueelta.
Kartan voit itse tulostaa tästä  Kalastusaluekartta/säännöt 2019 (pdf) >

Uudenkaupungin kalastuskartta

Kalastuksen valvonta

Kustavin - Uudenkaupungin kalastusalueen kalastuksenvalvojat valvovat kalastusta Uudenkaupungin kaupungin omistamilla vesialueilla. Luvattomat pyydykset takavarikoidaan ja ne ovat maksua vastaan noudettavissa vesialueen omistajalta.

Kalastusosakaskunnat

Jotkut Uudenkaupungin alueella toimivat kalastusosakaskunnat myyvät myös lupia alueilleen. Kalastusosakaskuntien yhteystiedot ja muuta kalastukseen liittyvää tietoa sekä yleistetty kartta löytyvät 2-sivuisesta esitteestä Vakka-Suomen Kalavedet - Tietoja, ohjeita, kartta (pdf).
 

Yhteystiedot

> Uudenkaupungin karttapalvelu
(Välskärintie 2C)
> Uudenkaupungin matkailutoimisto
(Rauhankatu 10)
> Palvelupiste Passari
(Rauhankatu 10)

Huom. Koronatilanteesta johtuen Mörnen virastotalo (Välskärintie 2C) on suljettu toistaiseksi.