Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
  1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  3. valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet
Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Sosiaalista kuntoutusta toteuttaessa sen on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon, työ- ja elinkeinotoimen, opetustoimen ja muiden tahojen kanssa.

Mikäli tarvitset tukea esimerkiksi arkielämän taitojen oppimiseen, asioiden hoitamiseen, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoitteluun, päihteettömänä elämiseen tai ryhmässä toimimiseen, on apua saatavissa sosiaalisen kuntoutuksen palveluna.

Lisätietoa työikäisten (18-64 -vuotiaat) sosiaalisesta kuntoutuksesta saat ottamalla yhteyttä aikuissosiaalityöhön. Sosiaalityössä kartoitetaan palvelutarpeesi ja sinulle nimetään asiakkuutesi ajaksi omatyöntekijä, joka järjestää tarvittaessa sinulle sosiaalisen kuntoutuksen palvelua.
 
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki


Yhteydenotto ja ajanvaraus
puh. 050 420 5202 klo 9-12
Puhelinaika sosiaalityöntekijöille arkisin klo 9-10

Sosiaalityön johtaja
Lauri Heino, puh. 044 051 5727

Sosiaalityöntekijät
Teija Ahokas, puh. 040 839 8345 (A-L)
Patricia Furrer, puh. 050 366 6591 (M-Ö)

Sosiaaliohjaajat
Elina Kuoppala, puh. 050 366 6593
Laura Dunder, puh. 044 700 5670
Sosiaaliohjaajille voi soittaa viraston aukioloaikoina klo 9-12, 13-15


Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi