Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kompostointi

Biojätteen kompostointi on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, koska sen avulla voidaan vähentää sekajätteen määrää. Kompostoimalla voi myös vaikuttaa kiinteistön jätehuollon kustannuksiin.
Biojätteen kompostoinnissa on noudatettava Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräysten mukaan biojäte tulee aina kompostoida haittaeläinten pääsyltä suojatussa kompostisäiliössä eli umpikompostorissa, jossa on kansi ja vähintään pohjaverkko. Taajama-alueilla ja ympärivuotisessa käytössä säiliön tulee olla lämpöeristetty. Puutarhajäte voidaan kompostoida aumassa.
 
  • Kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 12 viikkoon, mikäli syntyvä biojäte kompostoidaan.
  • Sekajätteen aluekeräyspisteiden käyttäjät saavat alennuksen vuosimaksuunsa, mikäli biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti.
  • Biojätteen kompostoinnista  ja jäteastian yli 4 viikon tyhjennysvälin pidennyksestä on tehtävä kirjallinen selvitys kiinteistön jätehuollosta Uudenkaupungin jätehuoltoviranomaiselle. (Kts. lomake Selvitys kiinteistön jätehuollosta). Alle 4 viikon tyhjennysvälistä tehdään ilmoitus suoraan jätehuoltoyritykseen.
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite:
Uudenkaupungin kaupunki / Jätehuoltopalvelut
PL 13, 23501 Uusikaupunki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-12 ja 13-15

Jäteneuvonta
Kiinteistörekisterinhoitaja
Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335


Tekninen johtaja
Jari Nikkari
puh. 050 430 7001