Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Jätehuolto kiinteistöllä

Kuvassa jäteastialle tehty oma kaunis katos

Kaikilla kiinteistöillä (vakituisilla ja vapaa-ajan asunnoilla) on velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Uudessakaupungissa kiinteistöjen jätehuolto voidaan hoitaa seuraavasti:

  1. Asemakaava-alueella kiinteistö hankkii oman jäteastian ja tekee sopimuksen astian tyhjentämisestä itse valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa.
  2. Haja-asutusalueella kiinteistö voi liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon, jolloin sekajätteet viedään haja-asutusalueen aluekeräyspisteisiin ja jätemaksu maksetaan Jätehuoltopalveluille (kts. Jätehuollon taksat). Toinen vaihtoehto on, että kiinteistö tekee itse jätteenkuljetussopimuksen kuten kohdassa 1.
  3. Saaressa sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö:
    1. Kiinteistö liittyy kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja käyttää kaupungin järjestämiä aluekeräyspisteitä. Uudenkaupungin Satama Oy:n venesatamissa venettään säilyttävät käyttävät sataman jätepistettä, sillä Uudenkaupungin kaupunki osallistuu näiden jätehuoltokustannuksiin. Tällöin kiinteistön omistajan tai haltijan tulee suorittaa kiinteistöön kohdistuva haja-asutusalueen jätemaksu.
    2. Kiinteistö voi hankkia oman jäteastian, jos sen sijoittaminen venelaiturin läheisyyteen on mahdollista, ja jäteauto pääsee vähintään 10 metrin päähän astiasta. Jäteastian sijoittamiseen tulee olla maanomistajan lupa.

Yhteinen sekajätteen keräysastia (kimppa-astia)

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä sekajäteastiaa ja jakaa kustannukset. Kiinteistöjen haltijat tekevät keskinäisen sopimuksen. Yhteisen jäteastian käyttäjät, vastuuhenkilöt ja laskutustiedot ilmoitetaan jätteenkuljetusyritykselle ja Uudenkaupungin jätehuoltopalveluille.

Kiinteistölla erilliskerättävät kierrätettävät jätteet

Kierrätettäville jätteille tulee olla omat jäteastiat asuinkiinteistöllä huoneistojen lukumäärän tai muilla kunnan järjestämään jätehuoltoon kuuluvilla kiinteistöillä syntyvän jätemäärän perusteella seuraavasti:

 
Jätelaji Asuinkiinteistö/huoneistojen lkm Muu kiinteistö/jätteen määrä
lasi 4 tai enemmän > 25 kg/kk
metalli 4 tai enemmän > 25 kg/kk
biojäte 10 tai enemmän > 100 kg/kk
pahvi ja kartonki 20 tai enemmän > 25 kg/kk
 

Kompostointi

Kompostoimalla biojätteet voi vähentää sekajätteen määrää ja pienentää jätehuollon kustannuksia kiinteistöllä. Kompostoinnista on tällöin tehtävä kirjallinen ilmoitus (Selvitys kiinteistön jätehuollosta) Uudenkaupungin jätehuoltoviranomaiselle.

Lisää tietoa elintarvikejätteiden kompostoinnista on liitteenä olevassa  tiedotteessa kiinteistöjen jätehuollosta ja Kompostointi-sivulla sekä jätehuoltomääräyksistä.
 

Puutarhajätteet

Uudessakaupungissa puutarhajätteet, joita omalla pihalla ei kompostoida tai hyötykäytetä, tulee toimittaa lajiteltuina Biolinja Oy:lle, jonka kanssa Uudenkaupungin kaupunki on sopinut risujen ja haravointijätteen vastaanotosta.
Puutarhajätteitä otetaan vastaan 1.5. - 15.11.2018 välisenä aikana torstaisin ja perjantaisin, sekä muutamana erikseen ilmoitettavana lauantaina. Vastaanottoajat kannattaa tarkistaa Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Biolinja Oy:n omilta internetsivuilta.

Lajitteluohjeita ym. luettavissa Puutarhajätteet-sivulla.

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset

- mm. kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen aluerajaus
>>>  tutustu  jätehuoltomääräyksiin

Ajankohtaista

Jäteneuvonta

Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus
Vaaka-asema

puh. 050 385 9545
Avoinna
Ma, ti, ke 8-16.30
To 8-18
Pe 8-15
uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi
Kaatopaikantie 1, 23500 Uusikaupunki
L&T:n omille sivuille  >

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite:
Uudenkaupungin kaupunki / Jätehuoltopalvelut
PL 13, 23501 Uusikaupunki


Palvelusihteeri
Heli Salo
puh. 040 358 6856

Tekninen johtaja
Jari Nikkari
puh. 050 430 7001

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi