Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Kalannin koulu

Kalannin koulu

Kalannin koulu on kaksisarjainen yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa yksikössä.
Koulumme sijaitsee maalaisympäristössä Kalannin kirkon kupeessa.
Vahvuutena on hyvä oppilaantuntemus. Tärkeänä tavoitteena on luoda hyvän mielen koulu, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on mukava tehdä työtä ja oppia uutta.

Koulumme on mukana Liikkuva koulu-hankkeessa. Yläkoulun piharemontti on valmistumassa tänä syksynä. Näin saamme oppilaille entistä paremmat mahdollisuudet pelaamiseen ja liikkumiseen. Pihan on tarkoitus toimia myös lähiliikunta-alueena kaikille kuntalaisille.

Erityisesti alaluokilla oppimista tuetaan useissa oppiaineissa joustavilla opetusjärjestelyillä jakamalla rinnakkaisluokkien oppilaat kolmeen ryhmään. Näin erityisopetusta voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena, jolloin yksi ryhmä on erityisopettajalla ja ryhmäkoot saadaan pienemmiksi.
Ryhmäjaot ovat joustavia, joten oppilaiden edistyminen tai tuen tarve voidaan huomioida nopeasti.

Opettajat ovat olleet innokkaasti mukana uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa. Molempiin yksiköihin saatiin vuonna 2016 langattomat verkot ja tänä vuonna on hankittu uusia tietokoneita oppilaskäyttöön. Tämä mahdollistaa entistä paremmin uusien työskentelytapojen kokeilemisen ja oppimisen.
Haluamme, että koulumme on oppiva yhteisö, joka tukee jokaista oppilasta hänen koulupolullaan!

Tänä syksynä alakoulussamme on käynnissä Kuusela-rakennuksen korjaus. 4. ja 5.luokkalaiset opiskelevat remontin takia yläkoulun puolella syyslukukauden ajan.


Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 9

Oppilaita lukuvuonna 2017 - 2018: 323
Luokkia: 18

Opettajia: 27

Wilma
Google Classroom

Alakoulu (1-5 lk)

Vastuuopettaja Nina-Maria Laitinen
puh. 050 599 6722                                                      
Terveydenhoitaja Susan Aitamurto
paikalla ti ja to
puh. 044 757 5332 (ti-to puhelinaika klo 8-9)

Yläkoulu (6-9 lk)

Opettajainhuone puh. 050 420 5247
Vastuuopettaja Tuula Koistinen
puh. 050 364 7045
Terveydenhoitaja Soile Mäkelä
puh. 050 561 3714
paikalla torstaisin


Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Opettajat

Aaltonen Jaana, tuntiopettaja ma., 7B
Ala-Uotila Minna, luokanopettaja, 2B.
Blomvall Susanna, vararehtori, luokanopettaja, 2A.
Haanpää Katariina, erityisluokanopettaja. Sijaisena Anna Siivonen.
Koistinen Tuula, vastuuopettaja/yk, lehtori.
Korhonen Marianne, luokanopettaja, 6A.
Laitinen Nina-Maria, vastuuopettaja/ak, luokanopettaja, 1A.
Lehtoruusu Laura, lehtori, 9B.
Leino Karri, luokanopettaja, 3B.
Mäkisalo Riikka, luokanopettaja, 1B.
Nieminen Leena, lehtori.
Paalanen Anne, erityisopettaja.
Piironen Jaana, lehtori, 8A.
Pohjola Theresa, erityisluokanopettaja.
Puukki Armi, luokanopettaja, 4B.
Routasalo Suvi, erityisluokanopettaja, 9A.
Sassi Hanna, luokanopettaja, 4A. Sijaisena Karoliina Paavola.
Seppänen Anne, lehtorin sijainen,7A.
Siivonen Vesa, lehtori.
Suvikas Jari, luokanopettaja, 6B.
Stenberg Anna, erityisluokanopettaja.
Teeri Suvi, lehtori, 8B
. Sijaisena 11.9.2017 alkaen Silja Penna-Haverinen.
Toivanen-Perko Johanna, luokanopettaja, 3A.
Tomunen Mauri, lehtori.
Tuokila Salme, rehtori.
Uusikartano Anna, luokanopettaja 5B
Valtonen Ossi, luokanopettaja, 5A.

Muu henkilökunta

Kalannin koulu 1-5 lk

Aitamurto Susan, terveydenhoitaja
Gyldén Kirsi, koulukuraattori
Heikkilä Marianne, iltapäivätoiminnan koordinaattori
Isoheiko Anne, koulusihteeri
Kaupinsalo Armi, koulunkäynninohjaaja
Lavila Niina, koulunkäynninohjaaja

Mäkitalo Eveliina, koulunkäynninohjaaja
Peltoluhta Tiia, koulunkäynninohjaaja

Kalannin koulu 6-9 luokat

Gyldén Kirsi, koulukuraattori
Isoheiko Anne, koulusihteeri
Mäkelä Soile, terveydenhoitaja
 

KiVaKoulu

Kalannin koulu on mukana KiVaKoulu-projektissa. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää koulukiusaamista. Lisätietoa projektista KiVa Koulu.

Koulu - Yritys - Yhteistyö

Lukuvuonna 2016-17 koulussa osallistutaan Uudenkaupungin yrittäjien järjestämään Yrityskilpailuun. Luokat ideoivat omia yrityksiä ja suunnittelevat yrityksilleen logoja. Keväällä yläkoulun oppilaille järjestetään TET-messut ja toiminnallinen kilpailu yritysmaailmasta. 6.luokat ovat jo useamman kerran osallistuneet Yrityskylä-toimintaan ja oppilaat ovat näin saaneet kokemuksia oikeista työtehtävistä. Ennen Yrityskylä-käyntiä oppilaat ovat valmistautuneet tehtäviinsä innolla. Nämä retket ovat motivoineet niin oppilaita kuin opettajiakin tutustumaan yrittämisen maailmaan ja yrittämiseen elämänasenteena.

Kalannin koulu - Hyvän mielen koulu

Kalannin koulussa pidetään tärkeänä hyvän mielen ilmapiiriä. Oppilaita halutaan entistä enemmän motivoida osallistumaan ja vaikuttamaan koulun arkeen. Oppilaskunnan kokousten lisäksi järjestetään säännöllisesti luokkakokouksia kaikilla luokilla ja niiden esille ottamat asiat tuodaan oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden vaikuttaa koulun asioihin. Sekä ala- että yläluokilla välitunneilla mennään ulos ja oppilaat ovat innokkaasti mukana välituntiliikunnassa. Oppilaskunta ylläpitää välituntikioskia, jonka tuotolla on hankittu esim. pingispöytä ja muitakin oppilaiden toivomia liikuntavälineitä. Yläluokilla vuoden mukavimpana tapahtumana on ollut ystävänpäivän halauspäivä.
Uusikaupunki 400 -pajaviikko

400-vuotiasta Uuttakaupunkia juhlittiin Kalannin koululla monialaisten erikoisviikolla. Viikon aikana oppilaat eivät siis opiskelleet ollenkaan tavallisissa luokkaryhmissä tai oppiaineissa, vaan jokainen oppilas osallistui yhteen työpajaan, joita oli 1.-2. luokkalaisille, 3.-5. luokkalaisille ja 6.-9. luokkalaisille omansa. Pajoissa valmistettiin tanssiesityksiä, näytelmiä, paatteja, lautapelejä, sanomalehti ja erilaisia ruokia. Lisäksi liikuttiin, kuvattiin ja pelailtiin. Pajojen lopputuloksia pääsivät muutkin kaupunkilaiset katsomaan lauantaina 22.4. avoimien ovien päivässä.

 
 


6.-9. luokkalaisilla yhtenä pajana oli sanomalehtipaja, jossa oppilaat valmistivat oman sanomalehden. Sanomalehti on luettavissa täällä:
Käyntiosoite: 
Urheilutie 2, 23600 Kalanti


Opettajainhuone alakoulu
puh. 050 562 8878

Opettajainhuone yläkoulu
puh. 050 420 5247

Rehtori Salme Tuokila
puh. 050 568 6237

Koulusihteeri Anne Isoheiko
puh. 040 023 6776   (ma - to)