Suomi

Kalannin alueella inventoidaan rakennuksia

Ennen vuotta 1960 rakennettuja rakennuksia inventoidaan Kalannin alueella

Kesän aikana suoritetaan rakennusten inventointia koko entisen Kalannin alueella vireillä olevaa yleiskaavaa varten.
Tiedot kerätään nyt kaikista ennen vuotta 1960 valmistuneista rakennuksista ja kaikkiaan projektin piiriin on arvioitu kuuluvan yli 300 kiinteistöä.
Inventointityön suorittavat kaupungin palkkaamat inventoijat Eija Hurme ja Jaana Saarikoski.  Naiset kiertävät kesänajan, arviolta syyskuun puoliväliin asti, ympäri Kalantia ja kuvaavat niin julkisia kuin yksityisiä vanhempia kiinteistöjä, sekä haastattelevat kiinteistöjen omistajia. Inventoijien työpiste sijaitseeTurun museokeskuksessa.

Rakennusten tietoja on  aiemminkin  kerätty Kalannin alueelta 1990-luvulla  ja ennen 1945 valmistuneista rakennuksista tiedot ovatkin jo tallessa.
Rakennuskantaa käydään läpi nyt vireillä olevaa Kalannin osayleiskaavaa varten, mutta toki samalla saadaan aiemmin käydyt inventointitiedot päivitettyä sekä tallennettua myös mahdollisimman paljon arvokasta historiatietoa rakennuksista jälkipolville.

Kiinteistöjen omistajilta toivotaan myönteistä suhtautumista inventointiin. Kyse ei ole mistään rakennusten suojelusuunnitelman tekemisestä eikä muustakaan kyttäämisestä, vaan yleiskaavan laatimisesta.

Kalannin alueen vireillä olevasta yleiskaavasta on luettavissa lähemmin kaupunkisuunnittelun nettisivulta
Kaavoja vireillä/nähtävillä.
  Siellä voi tutustua mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä luontoselvitykseen. Seuraavassa vaiheessa kaava on tulossa  luonnoksena nähtäville syksyn aikana

Kuvassa rakennusten inventoija Eija Hurme

Eija Hurme

Kuvassa rakennusten inventoija Jaana Saarikoski

Jaana Saarikoski