Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Liljalaaksonkatu 1

Asemakaavan muutos Liljalaaksonkatu 1

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman  ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta.
Kaava-asiakirjat pidetään  nähtävillä  1.2. - 15.2.2018 välisen ajan.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 15.2.2018 klo 15.00 mennessä.
 
Kuvaus kaavasta
 
Kaavan muuttaminen on käynnistynyt maanomistajan pyynnöstä ja se koskee III kaupunginosan korttelin 1 tonttia nro 9 osoitteessa Liljalaaksonkatu 1.
Kaava-alue sijaitsee keskustassa Rantakadun ja Liljalaaksonkadun risteyksessä muutaman korttelin päässä kaupungin kauppatorista ja sen pinta-ala on 1921 m².
Alueella on tällä hetkellä kahteen kerrokseen rakennettu puutalo varastorakennuksineen.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä tontin rakennusoikeutta, jotta alueelle voidaan rakentaa 40 asunnon asuinkerrostalo huomioiden kaavamääräyksissä ympäristön erikoispiirteet. Kaavassa on esitetty lisäksi, että tontista otetaan osa katualueeseen ja näin saadaan jalkakäytävä suoristettua ja rakennettua Liljalaaksonkadun puolelle vinopaikoitusta, joka lisää  yleisten autopaikkojen määrää keskusta-alueella.
 
 
Alustava havainnekuva tontille rakennettavasta kerrostalosta
Liljalaaksonkatu 1:n  tulevia asuntoja ennakkomarkkinoidaan  mm. etuovessa.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

Vireilletulokuulutus 1.2.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
1.2. - 15.2.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 1.2. - 15.2.2018
Kaavaehdotus ja tonttijako
Hyväksyminen
Voimaantulokuulutus

Kaavaluonnos nähtävillä

Kaavaluonnoksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C , III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 17.00
kesäaikana 1.6. - 31.8. klo 9.00 - 16.30