Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava III kaup.osan 14 korttelin tontti 1 (Myllymäen reunalla)

Yleiskartalla esitetty kaava-alueen sijainti punaisella palluralla.

Myllymäen reunalla III kaupunginosan korttelin 14 tontin 1 asemakaavamääräysten muuttaminen

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 22.3. - 23.4.2018  välisen ajan.

Kaavan kuvaus

Kaava-alue sijaitsee keskustassa Mältintien ja Zachariasseninkadun risteyksessä Myllymäen kupeessa. Etäisyys torilta kaava-alueelle on reilut puoli kilometriä.
Kaavamuutoksen alueen pinta-ala on 436 m² ja alue on yksityisomistuksessa.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakennuksen rakentaminen tontille, jolta on vuonna 2016 palanut asemakaavalla suojeltu asuinrakennus ja talousrakennukset.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • asiantuntijaviranomaiset

 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus 18.1.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
-Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
-Kaavaehdotus nähtävillä 22.3.-23.4.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat

Kaavaehdotus nähtävillä 22.3.-23.4.2018