Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Savikkaa

Savikkaan ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 18.1. - 19.2.2018 välisen ajan.

Kaava koskee Lepäisten kylän (431) osaa tilasta Eerikintahdon 3:123.


Kaavan kuvaus
Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Lepäisten kylässä, noin 17 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta länteen ja alue on pinta-alaltaan noin 6,4 hehtaaria. Alueelle on tieyhteys.
Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueella olevista kolmesta loma-asuntojen rakennuspaikasta kaksi vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi ja yhden loma-asuntojen rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeutta on tarkoitus nostaa vähäisesti.
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).
 

Kaavan kulkuvaiheet:

Vireilletulokuulutus 18.1.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
Kaavaehdotus
Hyväksyminen
Voimaantulokuulutus