Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Savikkaa

Ilmoitetaan Savikkaan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta.
Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 18.1. - 19.2.2018 välisen ajan.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä.

Kaava koskee Lepäisten kylän (431) osaa tilasta Eerikintahdon 3:123.


Kaavan kuvaus
Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Lepäisten kylässä, noin 17 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta länteen ja
alue on pinta-alaltaan noin 6,4 hehtaaria. Alueelle on tieyhteys.
Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueella olevista kolmesta loma-asuntojen rakennuspaikasta kaksi vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi ja yhden loma-asuntojen rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeutta on tarkoitus nostaa vähäisesti.
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).
 

Kaavan kulkuvaiheet:

Vireilletulokuulutus 18.1.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.1. - 19.2.2018

Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
Kaavaehdotus
Hyväksyminen
Voimaantulokuulutus

Kaavaluonnos nähtävillä

Kaavaluonnoksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C , III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 17.00
kesäaikana 1.6. - 31.8. klo 9.00 - 16.30