Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Sauko-Mustakarta-Koivuniemi

Sauko-Mustakarta-Koivuniemi ranta-asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 18.1. - 19.2.2018 välisen ajan.
Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä.

Kaava koskee
Uudenkaupungin Kukaisten kylän (483)  tiloja Leppäranta 1:50, Koivuniemi 1:51 ja Anninkari 1:204.

Kaavan kuvaus
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Koivuniemen alueelle, jonka koko on n. 6,3 ha. Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Kukaisten kylässä, n. 24 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen.
Alueelle osoitetaan kaavassa noin 3,4 ha korttelialuetta rakentamiseen, ja 2,75 ha maa- ja metsätalousalueeksi. Rakennusoikeutta kaava-alueelle osoitetaan yhteensä 750 kerrosneliömetriä.
Kaavan laatiminen on lähtenyt  liikkeelle kaava-alueen maanomistajan aloitteesta.
Kaavan laatijana toimii arkkitehti Thomas Hagström.
Alueen luontoselvityksen on laatinut Sakari Hinneri v. 2013.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

Vireilletulokuulutus 12.5.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5. - 10.6.2016
Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
Kaavaehdotus
Hyväksyminen
Voimaantulokuulutus

Kaavaluonnos nähtävillä

Kaavaluonnoksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C , III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 17.00
kesäaikana 1.6. - 31.8. klo 9.00 - 16.30