Ke 4.11.2020 12:30Hehkuva koulu -blogi

Monikulttuurinen VALMO

#hehkuvakoulu
#suomenparasperusopetus
uusikaupunki
valmistava opetus
valmo
perusopetus
VALMOn oppilaita kevätretkellä.

VALMO, perusopetukseen valmistava opetus, on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille maahan muuttaneille lapsille ja nuorille, joiden suomen (tai ruotsin) kielitaito ei riitä perusopetuksen opintoihin. Tavoitteena on noin vuodessa antaa oppilaalle suomen (tai ruotsin) kielen valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.


Uudessakaupungissa ensimmäinen VALMO-ryhmä aloitti lukuvuonna 2018-2019 Hakametsän koulussa. Ryhmään ohjattiin kaikki Uuteenkaupunkiin muuttaneet alakouluikäiset maahanmuuttajalapset vuosiluokilta 1-6. Edelleen Uudenkaupungin alakouluikäisten VALMO toimii Hakametsän koulussa.

VALMOn oppilaita kevätretkellä.

VALMOn oppilaita kevätretkellä.

Arkea VALMOssa


VALMOssa opiskelevat lapset saattaat tulla hyvinkin eri puolilta maailmaa. Kaikilla voi olla eri äidinkieli. Toisaalta lapsia voi olla useampi samasta perheestä, joka ei myöskään olisi tavallinen tilanne perusopetusluokassa. Aluksi luokassa ei ole mitään yhteistä kieltä.Tällöin kuvakorteista on apua varsinkin monissa arkisissa tilanteissa. Usein suomen kielen opettelu aloitetaan väreistä ja numeroista, jolloin päästään leikkimään, pelaamaan ja tekemään helppoja tehtäviä niiden avulla. Uusia sanoja ja käsitteitä opitaan lisää viikottain. Taideaineet toimivat monimuotoisesti yhdistävänä tekijänä: kuvataide, musiikki, kädentyöt ja liikunta auttavat lapsia hahmottamaan oppimaansa, iloitsemaan ja ilmaisemaan asioita itsestään ja omista tunteistaan. Opetus tapahtuu useimmiten omassa luokassa, mutta VALMOssa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin myös retkillä ja kokeilemalla asioita itse.

VALMOn oppilaat tekevät lumiukkoa koulun pihalla.

Lumen näkeminen ja siinä leikkiminen on monelle VALMO-oppilaalle uutta.


Oppilaiden äidinkieliä ja ryhmän monikulttuurista rikkautta arvostetaan VALMOSSA. Välillä oppilailta kysytään, mikä opeteltava asia olisi oppilaan omalla äidinkielellä, ja oppilaat saavat myös opettaa opettajalle esimerkiksi numerot 1-10 omalla kielellään. Opettajan ja luokkatoverien nimien kirjoittaminen omilla kirjain- tai äännemerkeillä on mielenkiintoista ja auttaa kaikkia ymmärtämään, millaisen uuden asian äärellä oppilas on. Kuinka vaikeaa olisikaan alkaa itse kirjoittaa yhtäkkiä vaikka arabiaksi!

Tärkeintä on luoda turvallisen tuntuinen oppimisympäristö, jossa kaikille löytyy omaa tilaa ja kaikki hyväksytään. Uuteen maahan muutto on aina vähintään kulttuurishokki, mutta monilla oppilailla tai perheillä on taustalla myös vakavia kriisejä, joillakin jopa sota. Tästä syystä oppilaat voivat olla puolustuskannalla vähän kaikissa asioissa. Puolustaminen kohdistuu helposti myös nuorempiin sisaruksiin. Kun oppilaat luottavat omaan opettajaan, ryhmään ja koulun muihin aikuisiin, oppiminen helpottuu.

VALMOn oppilaiden kirjoittama viesti opettajalle.

VALMOn oppilaat yllättivät Sari-opettajan ihanalla viestillä.
 

Valmon erityislaatuisuus


Hyvien suhteiden luominen perheisiin on tärkeää. Oppilaiden perheet käyvät koulussa katsomassa opiskelua ja luokkatilaa sekä tutustumassa opettajaan. Perheet tuovat myös erittäin arvokasta tietoa oppilaiden koulunkäyntihistoriasta. Monien oppilaiden aiempi koulunkäynti on tapahtunut sotilaiden ylläpitämässä koulussa, yli 60 oppilaan ryhmissä, tai ainakin tiukan kurin alla. Siksi vanhemmat ovatkin helpottuneita ja kiitollisia nähdessään, kuinka hyvä ilmapiiri suomalaisessa koulussa on. He ymmärtävät, miksi lapset lähtevät iloisina kouluun. Koulukirjat ovat usein VALMO-oppilaille suuria aarteita värikkäine kuvineen. Niistä pidetään hyvää huolta ja kaikki tehtävät halutaan tehdä. Toisinaan työkirjan täyttämisestä tulee oppilaille opiskelun tärkein sisältö ja opettaja joutuu muistuttamaan, että ymmärtäminen on tärkeämpää ja asioita voidaan opetella myös keskustellen ja kokeillen.

VALMOssa pyritään yhdessä lukuvuodessa saavuttamaan perusopetuksessa tarvittavat tiedot ja taidot. Tehtävä ei ole helppo. Vuosi on oppilaille lyhyt aika oppia suomen kieli niin hyvin, että he voivat jatkaa opiskelua suomenkielisessä peruskoulussa. Samoin opettajan pitää vuodessa saada kielimuurista huolimatta selville oppilaan tiedot ja taidot, eli missä kohtaa oppimisen polkuaan oppilas on. Jos oppilas ei ole ennen käynyt koulua tai koulunkäynti on ollut kovin erilaista, opiskelussa ei ole pakko valita ikätason mukaista oppimispolkua. Moni oppilas joutuu aloittamaan harjoittelemalla aakkoset ja numeromerkit, kun oman äidinkielen kirjoitusmerkistö on ollut täysin erilainen.

Puhelimen näytöllä lukee teksti: Asun Suomessa.

Viestiin on kirjoitettu tigrinjan kielellä: Asun Suomessa.


Oppilas ei siis välttämättä siirry VALMOn jälkeen oman ikätasonsa mukaiselle vuosiluokalle vaan luokalle, jonka tietojen ja taitojen opiskeluun hänellä on riittävä pohja. VALMOssa on siis tärkeintä saada oppilaan perustaidot hyvälle tasolle ja rakentaa pohjaa uusien asioiden oppimista varten. VALMOn päätyttyä oppilas jatkaa suomen kielen opiskelua toisena kielenään (S2). Oppilaiden perusopetuksen suorittamisessa ensisijaista on opintojen laajuus, ei ajallinen kesto.

VALMOssa tähdätään onnistuneeseen kotoutumiseen. 


Kotoutuminen ja kavereiden löytäminen on lapsille tärkeää. Jokaisella lapsella pitäisi olla oma kaveri! Uuteen kotikaupunkiin voi tutustua myös omien ystävien kanssa. Samalla, kun lapset opettavat toisilleen puhekieltä ja sosiaalisia taitoja, saa jokainen tuntea olevansa erityinen ja pidetty kavereiden keskuudessa.
Laajimpana tavoitteena VALMOssa on opiskelun sujuvuus ja ehjät sosiaaliset suhteet. Kun opiskelu sujuu ja sosiaaliset suhteet ovat kunnossa, koulupolku saattaa lopulta muodostua samanlaiseksi kuin syntyperäisillä suomalaisilla lapsilla. Kaveripiirin ja opiskelu- sekä kielitaitojen avulla oppilailla on mahdollisuus toteuttaa haaveitaan myöhemmin elämässään.

Mikä sinusta tulee isona? VALMOn oppilaiden haaveita.

Mikä sinusta tulee isona? VALMOn oppilaiden haaveita.


Sari Sahlgren, Hakametsän koulun VALMO-opettaja
Anni Talvinen, erityisopettaja ja koulun digitutor
 

Viimeisimmät kirjoitukset

Tukiluokan oppilaita istumassa meren rannalla
8.2.2022 12:10

Mikä ihmeen tukiluokka?

Konsti-hankkeen logo
12.1.2022 10:46

Uusikaupunki on mukana yhdeksän varsinaissuomalaisen kunnan Konsti-hankkeessa.

4.6.2021 9:12
Suuren Pohjan sodan ja Isonvihan päättäneen Uudenkaupungin rauhan solmimisesta tulee elokuussa 2021
Chromebook-tietokone.
15.3.2021 14:00

Uudenkaupungin kouluissa on jo pitkään tehty hyvää työtä digitalisaation ja sähköisten

28.1.2021 0:00
Tulevaisuudentutkija Perttu Pölönen kirjoittaa teoksessaan Tulevaisuuden lukujärjestys, että informa
Ihmisiä keikalla.
21.12.2020 14:00

Lokalahden koulun rehtori ja oppilaita liikuntasalissa.
3.12.2020 10:00
Olen lukuvuonna 2019-2020 saanut kulkea Lokalahden ja Saarniston koulujen henkilöstön rinnalla ja py
Verin, Galicia joulukuu 2019. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja espanjalaisen kumppanuuskoulun oppilaita ja opettajia yhteiskuvassa.
30.10.2020 12:00

Erasmus-hankkeita Uudessakaupungissa

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen kalenteri.
6.5.2020 10:42
Hakametsän koulu sai tunnustusta, kun koulun toiminta-alueittain järjestettävä opetus sai tiedon, että se tullaan palkitsemaan hyvästä työelämäyhteistyöstä Novidan kanssa.
demotila kasvatus opetus
21.1.2020 10:45

Uudessakaupungissa on valmistelussa

Hehkuvan Koulun logobanneri.
20.1.2020 15:51
Terveisiä Uudestakaupungista! Olemme pohtineet paljon opetuksen laadun syvintä olemusta.