Ti 8.2.2022 12:10Hehkuva koulu -blogi

Mikä ihmeen tukiluokka?

tukiluokka
oppimisen tuki
erityisopetus
Hehkuva koulu
#suomenparasperusopetus
pedagogiikka
perusopetus
Tukiluokan oppilaita istumassa meren rannalla

Mikä ihmeen tukiluokka?

Tukiluokka on Uudenkaupungin tapa tarjota onnistunut koulunkäynti vaativaa tukea tarvitseville oppilaille. Tukiluokan oppilaiden haasteet liittyvät psyykkisiin ja/tai neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, vuorovaikutustaitoihin, tunne-elämän hallintaan, käyttäytymisellään reagoivat sekä oppilaan ja /tai perheen sosiaalisiin haasteisiin. Oman ryhmänsä muodostavat vielä koulua käymättömät oppilaat, jotka ovat jääneet jälkeen opinnoissaan. Tukiluokalle tultaessa kyseessä onkin edellä mainittujen haasteiden moninainen yhtälö. Olennaista on, että oppilaaseen liittyvät huolet ja haasteet vaikeuttavat kohtuuttomasti tai estävät kokonaan oppilaan koulunkäyntiä.
 
Tukiluokka mahdollistaa oppilaan koulunkäynnin tilanteissa, joissa oppilas tarvitsee vaativaa erityistä tukea koulunkäyntiinsä. Oppilas suorittaa kouluaan joko yleisen- tai yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan. Tukiluokassa on mahdollista opiskella tarvittaessa myös vuosiluokkiin sitomattomasti. Tämä on tarpeen tilanteissa, joissa oppilas on ollut pois koulusta pitkiä aikoja (koulua käymättömät) ja jäänyt jälkeen opinnoissaan. Tällöin tukiluokalla laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opinto-ohjelma, jonka mukaisesti oppilas etenee opiskelussaan.

Oppilas lukee kirjaa pöydän alla
 

Mistä tämä kaikki alkoi?

Tukiluokan toiminta ja ajatus luotiin Uudessakaupungissa vuoden 2008 loppuun toimineen sairaalakoulun jatkajaksi. Murros lasten ja nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa pakotti koulumaailmankin luomaan uusia toimintamalleja kohdata ja mahdollistaa yllä mainittujen lasten ja nuorten onnistunut koulunkäynti.
Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito tapahtuu nykyään pitkälti ns. avohoitona ja mahdollisuutta sairaalakouluun ei tuolloin ole. Tukiluokan ensisijaisena tavoitteena onkin mahdollistaa monipuolista psyykkistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynti. Päämääränä on, että oppilaan kyvyt ja vointi paranevat niin, että hän voi kuntouduttuaan siirtyä vähemmän tuettuun ryhmään. Tämä voi olla muu erityisen tuen ryhmä tai yleisopetuksen ryhmä. Tukiluokkajakso on aina oppilaalle interventio, jonka pituus voi oppilaan tilanteesta riippuen vaihdella viikoista ja kuukausista vuosiin. Joillekin oppilaille tukiluokka on myös pysyvä ryhmä. Tällöin oppilaan koulunkäynnin haasteet ovat sellaisia, että hän tarvitsee koko koulu-uransa ajaksi vaativaa erityistä tukea. Tätä tukea hänen ei ole mahdollista saada muista erityisen tuen ryhmistä.

Opettaja lukee kirjaa lattialla oppilaille
 

Ketkä tukiluokalla työskentelevät?

Tukiluokilla työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koostuu erityisluokanopettajasta, koulunkäynninohjaajasta sekä lähihoitajasta, jonka osaamisalaan kuuluu mielenterveys- ja päihdetyö. Jokainen aikuinen tuo oman osaamisensa oppilaiden kanssa työskentelyyn. Oppilaspaikkoja on viisi sekä ala- että yläkoulun tukiluokassa. Erinomaisen aikuis-oppilasmäärän suhteen avulla, oppilaat voidaan tukiluokassa kohdata yksilöllisesti. Tukiluokan tärkeimpinä arvoina ovat oppilaiden Kohtaaminen, Kuuntelu sekä Turvallisen oppimisympäristön luominen. Oppilas huomioidaan lapsena/nuorena, jonka mielen hyvinvointi ja tasapaino on ykkösjuttu ja vasta sen jälkeen kohtaamme lapsen/nuoren oppijana. Luokassa on aina mahdollisuus keskusteluun ja tunteiden käsittelyyn yhdessä aikuisen kanssa. Käytössämme on rauhoittumistila, missä kaikki ajatukset ja tunteet ovat sallittuja.

Tukiluokan oppilaat hiihtämässä jäällä
 

Yhdessä saamme ihmeitä aikaan

Yksin emme kuitenkaan lasten/nuorten kanssa toimi, vaan pyrimme aina toimimaan tiiviissä yhteistyöverkostossa, jotka rakentuvat yksilöllisesti oppilaan ympärille. Perhe on aina tärkein yhteistyökumppani ja huoltajien kanssa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä. Käytännössä se tarkoittaa paljon keskustelua oppilaan hyvinvoinnista sekä oppilasta tukevien toimintatapojen luomista sekä kotiin että kouluun. Myös ns. lähettävä/vastaanottava koulu on tärkeä lenkki verkostossa, jotta paluu vähempään tuettuun ympäristöön voi onnistua. Yhteistyöverkostoon voivat kuulua myös erikoissairaanhoidon, perhekeskuksen, sosiaalipuolen ja lastensuojelun työntekijöitä sekä erilaiset terapeutit ja nepsy-valmentajat. Lapsen/nuoren kuntoutumisen kannalta on ehdottoman merkittävää, että verkosto toimii yhteistyössä yhteisin tavoittein.
 
Tukiluokka on, sekä siellä työskenteleville aikuisille että sen oppilaille, tunteiden, kokemusten ja ajatusten kaaosta ja järjestystä. Kaiken päämääränä on ainutlaatuinen ja merkityksellinen kohtaaminen, joka kasvattaa ennen kaikkea lasta/nuorta, mutta joka koskettaa vahvasti myös aikuista. Tämä energia antaa joka päivä voimia omaan työskentelyyn.
 

Tukiluokkien henkilökunnan puolesta
Sanna Johtela
konsultoiva erityisluokanopettaja
alakoulun tukiluokka / Saarniston koulu
 

Viimeisimmät kirjoitukset

Konsti-hankkeen logo
12.1.2022 10:46

Uusikaupunki on mukana yhdeksän varsinaissuomalaisen kunnan Konsti-hankkeessa.

4.6.2021 9:12
Suuren Pohjan sodan ja Isonvihan päättäneen Uudenkaupungin rauhan solmimisesta tulee elokuussa 2021
Chromebook-tietokone.
15.3.2021 14:00

Uudenkaupungin kouluissa on jo pitkään tehty hyvää työtä digitalisaation ja sähköisten

28.1.2021 0:00
Tulevaisuudentutkija Perttu Pölönen kirjoittaa teoksessaan Tulevaisuuden lukujärjestys, että informa
Ihmisiä keikalla.
21.12.2020 14:00

Lokalahden koulun rehtori ja oppilaita liikuntasalissa.
3.12.2020 10:00
Olen lukuvuonna 2019-2020 saanut kulkea Lokalahden ja Saarniston koulujen henkilöstön rinnalla ja py
VALMOn oppilaita kevätretkellä.
4.11.2020 12:30

VALMO, perusopetukseen valmistava opetus, on tarkoitettu oppivel

Verin, Galicia joulukuu 2019. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja espanjalaisen kumppanuuskoulun oppilaita ja opettajia yhteiskuvassa.
30.10.2020 12:00

Erasmus-hankkeita Uudessakaupungissa

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen kalenteri.
6.5.2020 10:42
Hakametsän koulu sai tunnustusta, kun koulun toiminta-alueittain järjestettävä opetus sai tiedon, että se tullaan palkitsemaan hyvästä työelämäyhteistyöstä Novidan kanssa.
demotila kasvatus opetus
21.1.2020 10:45

Uudessakaupungissa on valmistelussa

Hehkuvan Koulun logobanneri.
20.1.2020 15:51
Terveisiä Uudestakaupungista! Olemme pohtineet paljon opetuksen laadun syvintä olemusta.